Dydaktyka chemii

Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 100.80 zł
  90.72 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Teaching chemistry
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: II (popr. i uzup.)
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1109-4
 • Liczba stron: 757
 • Liczba arkuszy wyd.: 53,50
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany głównie do studentów chemii i ochrony środowiska uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych. Może też zainteresować fizyków i biologów, a także służyć nauczycielom pragnącym doskonalić swą wiedzę. Autorzy omawiają aspekty dydaktyki chemii w kontekście nauk pedagogicznych, cele i metody nauczania oraz organizację procesu kształcenia. Szeroko rozpatrywane są zagadnienia metodyczne, problemy związane ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów, rozważane jest stosowanie środków dydaktycznych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć. Kompendium uzupełnia zestaw pytań problemowych, wykaz literatury oraz słownik podstawowych terminów dydaktycznych. Książka bogato ilustrowana, wydana w atrakcyjnej szacie graficznej.

Abstract (en)

This new handbook is addressed mainly to students of chemistry, environmental protection of universities and teacher training college s. It may also be of interest to physicists and biologists as well as taechers who want to Improve their knowledge of the subject. The authors discuss aspects of teaching chemistry in the context of pedagogical sciences as well as goals and methods of teaching and the organisation of the teaching process. Methodological issues are broadly discussed as well as problems of achievement testing; there are also considerations of teaching aids including the most modern ones. This compendium also contains a set of problem questions, bibliography and vocabulary of terms in the field of teaching. The book has many illustrations and an attractive cover.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl