Ćwiczenia z chemii i technologii oczyszczania gazów

Jan Adamiec (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 2.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 1994
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-0636-8
 • Liczba stron: 112
 • Liczba arkuszy wyd.: 8,26
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Skrypt przeznaczony przede wszystkim dla studentów IV roku chemii, specjalizujących się w chemii środowiska, został opracowany w ten sposób, aby student w jednym podręczniku obok sposobu wykonania doświadczeń związanych z wybranymi zagadnieniami technologii oczyszczania gazów mógł także znaleźć szerszą wiedzę o problemach skażenia atmosfery oraz o procesach i urządzeniach służących jej ochronie. Ćwiczenia nawiązują do podstawowych technologii oczyszczania gazów. Jedno z nich poświęcone jest zagadnieniu odpylania gazów, dwa dotyczą wykorzystania absorpcji do usuwania zanieczyszczeń gazowych, kolejne ćwiczenie zapoznaje studenta z zastosowaniem do tego celu technik adsorpcyjnych. Najwięcej miejsca zajmują ćwiczenia nawiązujące do mających coraz większe znaczenie w oczyszczaniu gazów procesów katalitycznych.

Spis treści

Wstęp


Ćwiczenie 1. Odpylanie gazów

Ćwiczenie 2. Oczyszczanie gazów metodą absorpcji pianowej

Ćwiczenie 3. Pochłanianie gazów kwaśnych w roztworach etanoloamin

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie chłonności dynamicznej węgla aktywnego

Ćwiczenie 5. Proces Clausa

Ćwiczenie 6. Katalityczne oczyszczanie gazów spalinowych z tlenków azotu

Ćwiczenie 7. Katalityczne oczyszczanie spalin samochodowych. Wyznaczanie krzywej zapłonu dla katalitycznego utleniania węglowodorów

Ćwiczenie 8. Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń związkami organicznymi

Literatura

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl