Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów

Zenon Sarbak

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Instrumental methods in the study of adsorbents and catalysts
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Chemia nr 75
 • ISSN: 0554-8241
 • ISBN: 83-232-1606-1
 • Liczba stron: 223
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,00
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

 

Abstrakt (pl)

Zagadnienia opracowane w podręczniku z pewnością znajdą szerokie zastosowanie w praktyce. Postępujący rozwój przemysłu chemicznego i wielu innych gałęzi przemysłowych wymaga stałej kontroli i wprowadzania nowych katalizatorów pozwalających na zwiększanie produkcji, a jednocześnie zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska poprzez zastosowanie m.in. aktywnych oraz efektywnych adsorbentów i katalizatorów. Wymagana jest zatem znajomość zagadnień związanych z adsorpcją i katalizą oraz metodami ich badania. Niniejsze opracowanie opisuje podstawy metod instrumentalnych stosowanych w badaniach adsorbentów i katalizatorów.

Abstract (en)

The progress of the chemical industry and of its many other branches requires a constant control and introduction of the new catalysts which make the increase of production possible as well as decrease of environmental pollution through application, among other things, of active and effective adsorbents and catalysts. Therefore, knowledge of problems connected with adsorption and catalysis as well as with methods of their investigation is required. This study describes the foundations of instrumental methods applied in the study of adsorbents and catalysts.

Spis treści

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • 1. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
 • 2. Spektroskopia w podczerwieni
 • 3. Spektroskopia Ramana
 • 4. Spektroskopia UV-vis
 • 5. Spektroskopia elektronów do celów analizy chemicznej ESCA (XPS, UPS)
 • 6. Spektroskopia EXAFS
 • 7. Dyfrakcja powolnych elektronów
 • 8. Spektroskopia elektronów Augera
 • 9. Mikroskopia elektronowa
 • 10. Spektroskopia jonów rozproszonych
 • 11. Spektroskopia masowa jonów wtórnych
 • 12. Charakterystyka właściwości magnetycznych
 • 13. Elektronowy rezonans paramagnetyczny
 • 14. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
 • 15. Spektroskopia Móssbauera
 • 16. Analiza termiczna
 • 17. Metody temperaturowo programowane
 • 18. Wyznaczanie powierzchni właściwej i określanie struktury porowatej
 • 19. Adsorpcyjne wyznaczanie powierzchni właściwej fazy aktywnej

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl