Na pograniczu chemii i biologii, tom X

Henryk Koroniak, Jan Barciszewski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 100.80 zł
  90.72 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): At the threshold of chemistry and biology, Vol. X
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1493-X
 • Liczba stron: 616
 • Liczba arkuszy wyd.: 44,75
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Kolejny tom podręcznika zawiera opracowania następujących działów tematycznych: Cz. I. Kwasy nukleinowe, Cz. II. Enzymy i białka, Cz. III. Medycyna molekularna, Cz. IV. Chemia organiczna. Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Spis treści

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: KWASY NUKLEINOWE
  •  

  • MAŁGORZATA KURZAC
  • Sztuka współczesna w świecie nauki - artystyczne cząsteczki DNA
  •  

  • KAROL PASTERNAK, JAN WRZESIŃSKI, JERZY CIESIOŁKA
  • Aptamery RNA wiążące ligandy niskocząsteczkowe
  •  

  • MAGDALENA BRODA, RYSZARD KIERZEK
  • Mutacje dynamiczne trójnukleotydowych powtórzeń DNA w genomie człowieka oraz ich związek z chorobami neurologicznymi
  •  

  • JAROSŁAW KRÓL, ANDRZEJ MAZUR, ANNA SKORUPSKA
  • Genomy bakterii symbiotycznych
  •  

  • JOANNA PACHOLSKA, MAGDALENA MYGA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Metylacja DNA i jej wpływ na ekspresję genów
  •  

  • MAGDALENA MYGA, JOANNA PACHOLSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do analizy zróżnicowanej ekspresji genów
  •  

  • ZBIGNIEW J. LEŚNIKOWSKI
  • Bioczujniki i elektrochemiczne znaczniki DNA
 •  

 • Część druga: ENZYMY I BIAŁKA
  •  

  • IWONA A. CYMERMAN, JOANNA M. SASIN, JANUSZ M. BUJNICKI
  • Przewidywanie struktury białek: od modelowania opartego na szablonach do rekombinacji fragmentów metodą Frankensteina
  •  

  • JOANNA BANDOROWICZ-PIKUŁA, SŁAWOMIR PIKUŁA
  • Aneksyny - białka regulujące strukturę błon biologicznych w normie i w patologii
  •  

  • RYSZARD SZYSZKA
  • Kinaza białkowa CK2 i jej udział w decyzjach o życiu lub śmierci komórki
  •  

  • KRZYSZTOF LEŚNIEWICZ
  • Programowana śmierć komórek uczestniczących w procesach reprodukcyjnych roślin
  •  

  • AGNIESZKA OLEJNIK, MARCIN SCHMIDT, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Molekularne mechanizmy regulacji apoptozy z udziałem białek wirusowych
  •  

  • CEZARY J. MADRZAK
  • Struktura i ewolucja syntazy chalkonowej
  •  

  • ŁUKASZ MARCZAK, MACIEJ STOBIECKI
  • Peroksydazy roślinne
  •  

  • KATARZYNA KRYCH, ŁUKASZ DURZYŃSKI, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Receptory w percepcji węchu i smaku
  •  

  • MARLENA SZALATA, PAULINA TOBOŁA, RYSZARD SŁOMSKI
  • Oczyszczanie i ocena aktywności biologicznej rekombinowanych białek
 •  

 • Część trzecia: MEDYCYNA MOLEKULARNA
  •  

  • STANISŁAW SZALA
  • Dwudomenowe leki antynaczyniowe w terapii nowotworów
  •  

  • ANNA KURZYŃSKA-KOKORNIAK, MAGDALENA FIGLEROWICZ, PAULINA JACKOWIAK, MAREK FIGLEROWICZ
  • HIV - pochodzenie, cykl replikacyjny, leczenie
  •  

  • KATARZYNA LISOWSKA, MICHAŁ JARZĄB
  • Zastosowania mikromacierzy w biologii molekularnej i naukach medycznych
  •  

  • AGNIESZKA KORZENIOWSKA-KOWAL, ANDRZEJ GAMIAN
  • Polisacharydy bakteryjne w mechanizmach mimikry cząsteczkowej jako czynniki chorobotwórcze
  •  

  • DAMIAN BRAUZE, KRZYSZTOF SZYMONIAK, MAGDALENA KOSTRZEWSKA, KRZYSZTOF SZYFTER
  • Zależność między dawką i efektem w mutagenezie środowiskowej
  •  

  • DANIEL LIPIŃSKI, ANNA DUSZEWSKA, WOJCIECH JUZWA, JOANNA ZEYLAND, RYSZARD SŁOMSKI
  • Wykorzystanie zwierząt hodowlanych jako bioreaktorów
  •  

  • ROBERT CZAJKOWSKI, SYLWIA JAFRA
  • Sygnalizator zagęszczenia bakterii Gram-ujemnych oraz możliwości jego zakłócania
  •  

  • MARTA LIGAJ, MARIAN FILIPIAK
  • Zastosowanie biosensorów DNA do wykrywania genetycznie zmodyfikowanych
  • składników żywności
 •  

 • Część czwarta: CHEMIA ORGANICZNA
  •  

  • MAGDALENA T. KACZMAREK, IZABELA POSPIESZNA-MARKIEWICZ, WANDA RADECKA-PARYZEK
  • Makrocykliczne i acykliczne kompleksy zasad Schiffa wywodzące się z amin
  • biogennych
  •  

  • MARIA CHRZANOWSKA
  • Asymetryczna addycja nukleofili węglowych do imin jako metoda syntezy prostych alkaloidów izochinolinowych i protoberberyn
  •  

  • JOANNA KUREK, WŁADYSŁAW BOCZOŃ
  • Kolchicyna
  •  

  • ADAM GRACZYK, WŁADYSŁAW BOCZOŃ
  • Kompleksy sparteiny z solami litu i cynku
 •  

 • Informacja o autorach

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl