Białka łubinu indukowane jonami ołowiu i innymi czynnikami stresowymi

Roman Przymusiński

Szczegóły produktu

 • Cena: 31.92 zł
  28.73 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Proteins of lupin induced by lead ions and other stress factors
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2003
 • Wydanie: I
 • Seria: Biologia nr 68
 • ISSN: 0554-811X
 • ISBN: 83-232-1293-7
 • Liczba stron: 90
 • Liczba arkuszy wyd.: 6,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Monografia naukowa prezentująca wyniki dziesięcioletnich badań nad wpływem ołowiu i innych metali ciężkich (Cu, Cd, Zn) oraz pewnych stresów abiotycznych (stres solny, osmotyczny, stres wodny) na indukcję syntezy i wzrostu akumulacji polipeptydów o masie cząsteczkowej 16 kDa w siewkach łubinu żółtego. Autor podejmuje także próbę wyjaśnienia mechanizmu aktywacji syntezy białek PRL1-L6 oraz ich biologicznej funkcji.

Abstract (en)

Heavy metal ions, such as Pb2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+ as well as some other abiotic factors, induce in lupin seedlings the synthesis and accumulation of 6 polypeptides of molecular weight 16 kDa, designated as PR(L1-L6). The sequence analysis of N-terminal amino acids indicated that all polypeptides composing the 16 kDa fraction show a high degree of homology to the PR-10 family of pathogenesis-related proteins as well as to RNase from ginseng callus and to the tree pollen allergens. Within the fast migrating form of 16 kDa polypeptides the presence of a subunit of cytosolic Cu:Zn-superoxide dismutase (SOD) was detected. The presence of PR(L1-L6) proteins were observed, by tissue-printing method, in all organs of lupine seedlings. The lead ions causes the enhancement of PR(L1-L6) accumulation within parenchymatic cells of rout cortex, hypocotyl and stem. The immuno-gold analysis have shown the intracellular, cytoplasmic localization of PR(Ll-L6) proteins.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl