Ekosystemy wodne Słowińskiego Parku Narodowego

Lubomira Burchardt (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Aquatic ecosystems of the Słowiński National Park
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Biologia nr 71
 • ISSN: 0554-811X
 • ISBN: 83-232-1450-6
 • Liczba stron: 176
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,25
 • Format [cm]: 16,5 x 24.0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Opracowanie zawiera charakterystykę ekosystemów wodnych jezior: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe oraz małych zbiorników wodnych położonych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Ocena stanu biologicznego tych ekosystemów została oparta na badaniach planktonu roślinnego i zwierzęcego, zbiorowisk roślinności przybrzeżnej, stanu fizyczno-chemicznego toni wodnej w jeziorach oraz w ich dopływach. Praca zawiera także ocenę źródeł zanieczyszczeń w otaczającej zlewni, jak również bezpośrednio występujących w otwartej toni tych jezior. Interdyscyplinarna ocena biologiczna, fizyczno-chemiczna i troficzna pozwoliła autorom sprecyzować kolejność działań ochronnych dla badanych jezior. Przedstawiono również ranking zbiorników wodnych wymagających „szczególnej troski" i zabiegów ochronnych ze strony administratora SPN.

Abstract (en)

An interdisciplinary study of aquatic ecosystems of the Słowiński National Park (SNP) was made in order to evaluate the state of a unique water environment with its diverse flora and fauna. As a result rarely observed habitats and associated with them rare and precious plant and animal species and plant communities were found to be specific features of the SNP. Threats to the SNP environment were recognized and possibilities of management and conservation were suggested.

Spis treści

 • WPROWADZENIE

 • ROZDZIAŁ l
 • METODY PRACY

 • ROZDZIAŁ 2
 • CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH

 • ROZDZIAŁ 3
 • WYKAZ EKOSYSTEMÓW WODNYCH

 • ROZDZIAŁ 4
 • CHARAKTERYSTYKA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
  • 4.1. Ekosystemy jeziora Łebsko z rzekami Łebą i Pustynką
   • 4.1.1. Hydromakrofity
   • 4.1.2. Fitoplankton
   • 4.1.3. Zooplankton
   • 4.1.4. Ogólna charakterystyka
  • 4.2. Ekosystemy jeziora Gardno z rzeką Łupawą
   • 4.2.1. Hydromakrofity
   • 4.2.2. Fitoplankton
   • 4.2.3. Zooplankton
   • 4.2.4. Ogólna charakterystyka
  • 4.3. Ekosystemy jezior Dołgie Wielkie i Dolgie Małe
   • 4.3.1. Hydromakrofity
   • 4.3.2. Fitoplankton
   • 4.3.3. Zooplankton
   • 4.3.4. Ogólna charakterystyka

 • ROZDZIAŁ 5
 • INNE EKOSYSTEMY WODNE
  • 5.1. Jezioro Suchar
   5.2. Staw koło Łąckiej Góry
   5.3. Staw Żelazo
   5.4. Staw przymorski koło Czołpina
   5.5. Zalew śródwydmowy koło jeziora Dołgie Małe
   5.6. Zagłębienia śródwydmowe
   5.7. Torfianka Czarne Bagno
   5.8. Torfianka Wielkie Bagna
   5.9. Torfianka Boleniec
   5.10. Kanał humusowy
   5.11. Kanał przy przepompowni
   5.12. Charaktrystyka ogólna

 • ROZDZIAŁ 6
 • GLONY EUPSAMMONOWE
  • 6.1. Ogólna charakterystyka
   6.2. Stanowiska badawcze
   6.3. Wykaz taksonów

 • ROZDZIAŁ 7
 • STAN CZYSTOŚCI WÓD W JEZIORACH: ŁEBSKO, GARDNO, DOŁGIE WIELKIE I DOŁGIE MAŁE ORAZ ŹRÓDŁA ICH ZANIECZYSZCZEŃ
  • 7.1. Jezioro Łebsko -dane ogólne
   • 7.1.1. Stan czystości wód jeziora Łebsko
  • 7.2. Jezioro Gardno - dane ogólne
   • 7.2.1. Stan czystości wód jeziora Gardno
  • 7.3. Jezioro Dołgie Wielkie - dane ogólne
   • 7.3.1. Stan czystości wód w jeziorze Dołgie Wielkie
  • 7.4. Jezioro Dołgie Małe - dane ogólne
   • 7.4.1. Stan czystości wód w jeziorze Dołgie Małe
  • 7.5. Zagrożenie jezior Słowińskiego Parku Narodowego przez źródła zewnętrzne
  • 7.6. Ważniejsze uciążliwe źródła zanieczyszczeń
  • 7.7. Zagrożenie jezior przez rzeki do nich dopływające

 • ROZDZIAŁ 8
 • AKTUALNY STAN BIOLOGICZNY EKOSYSTEMÓW WODNYCH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO MATERIAŁY DO DYSKUSJI
  • 8.1. Jezioro Łebsko
   8.2. Jezioro Gardno
   8.3. Jezioro Dołgie Wielkie
   8.4. Jezioro Dołgie Małe
   8.5. Inne zbiorniki

 • ROZDZIAŁ 9
 • UWAGI KOŃCOWE

 • LITERATURA

 • NOTY O AUTORACH

 • AQUATIC ECOSYSTEMS OF THE SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK (Summary).

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl