Na pograniczu chemii i biologii, tom XXI

Henryk Koroniak, Jan Barciszewski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 50.40 zł
  45.36 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): At the threshold of chemistry and biology, Vol. XXI
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1968-2
 • Liczba stron: 339
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Spis treści

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: CHEMIA ORGANICZNA
  •  

  • Katarzyna , Krzysztof Kurzak
  • Kompleksy metali z czterodonorowymi zasadami Schiffa
  •  

  • Krzysztof Bisz, Krzysztof Kurzak
  • Kompleksy manganu(III) z czterodonorowymi zasadami Schiffa
  •  

  • Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Edyta Kostrzewa-Susłow
  • Znaczenie chiralności w przyrodzie
  •  

  • Łukasz Górecki
  • Pochodne alkaloidów chinolinowych stosowane jako dyskryminatory chiralności
  •  

  • Dorota Tuwalska, Beata Liberek, Andrzej Wiśniewski
  • Synteza i zastosowanie kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych
  •  

  • Jolanta Kolińska, Jolanta Sokołowska
  • Nowe barwniki naftoilenobenzimidazolonowe jako fotoinicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej
  •  

  • Anna Masek, Marian Zaborski
  • Pochodne flawonoidów jako substancje przeciwstarzeniowe w elastomerach
  •  

  • Edyta Kostrzewa-Susłow, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Tomasz Janeczko
  • Przyswajanie i metabolizm flawonoidów
  •  

  • Edyta Kostrzewa-Susłow, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Tomasz Janeczko
  • Rola flawonoidów w organizmach roślinnych
  •  

 • Część druga: CHEMIA NIEORGANICZNA
  •  

  • Agnieszka Sobczak, Małgorzata I. Szynkowska, Ewa Leśniewska
  • Hydroksyapatytowe materiały powłokowe na podłożach metalicznych
  •  

  • Agnieszka Makara, Zbigniew Wzorek
  • Otrzymywanie tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą jednostopniową
  •  

  • Emilia Zarudzka
  • Wykorzystanie kwaśnego ługowania do chemicznej obróbki rud węglanowych
  •  

  • Juliusz Adamski, Jolanta Kochana, Andrzej Parczewski
  • Zastosowanie warstw T1O2 w konstrukcji bioczujników
  •  

  • Paweł Lochyński, Bogdan Szczygieł
  • Elektropolerowanie stali typu 304 w warunkach potencjostatycznych dla zastosowań w przemyśle spożywczym
  •  

 • Część trzecia: CHEMIA FIZYCZNA
  •  

  • Beata Zadykowicz
  • Bioluminescencja
  • Paweł Bernard, Elżbieta Szostak, Anna Migdał-Mikuli
  • Badanie przejść fazowych w [Sr(DMSO)6](C104)2 metodą skaningowej kalo-rymetrii różnicowej
  •  

  • Anna Baran, Małgorzata Barańska
  • Zastosowanie techniki SERS i FT-Raman do analizy spektroskopowej naturalnego barwnika roślinnego - alizaryny
  •  

  • Katarzyna M. Marzec, Leonard M. Proniewicz
  • Charakterystyka wybranych monoterpenoidów - spektroskopia oscylacyjna i DFT
  •  

 • Część czwarta: CHEMIA BIOORGANICZNA
  •  

  • Małgorzata Szafarska, Agnieszka Solarz, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak
  • Kryminalistyczne badania dokumentów - ekstrakcja atramentów drukarkowych z papieru
  •  

  • Aneta Garbacik, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak
  • Zastosowanie ekstrakcji wspomaganej mikrofalami do wyosabniania leków psychotropowych z materiału biologicznego
  •  

  • Ewelina Wincza, Stanisław Lochyński
  • Fizjologiczne aspekty działania antyfidantów
  •  

  • Jagoda Kuczara, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak
  • Oznaczanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w materiale biologicznym techniką HPLC połączoną z derywatyzacją w trybie pre-column
  •  

  • Jolanta Pękala, Kamila Gajcy, Stanisław Lochyński
  • Strategie w projektowaniu i wprowadzaniu nowych leków
  •  

  • Agata Janowska, Henryk Myszka, Andrzej Wiśniewski
  • Właściwości biologiczne saponin
  •  

  • Agnieszka Partyka, Ewa Łukaszewicz
  • Wpływ czasu oraz temperatury przechowywania nasienia na peroksydację lipidów oraz jakość plemników kogutów różnych ras i linii
  •  

 • Część piąta: MIKROBIOLOGIA
  •  

  • Izabela Michalak,.Katarzyna Chojnacka
  • Mechanizm fńk)cesu biosorpcji jonów metali przez makroalgi
  •  

  • Agnieszka Zielińska, Katarzyna Chojnacka
  • Miejsce mikroalg w nowoczesnym rolnictwie
  •  

  • Dorota Masłowiec, Witold Gładkowski, Czesław Wawrzeńczyk
  • Mikrobiologiczna hydroksylacja pierścienia aromatycznego
  •  

  • Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Edyta Kostrzewa-Susłow
  • Mikroorganizmy jako modele metabolizmu ssaków
  •  

  • Renata Kuriata, Aleksandra Abram, Stanisław Lochyński
  • Biotransformacje mikrobiologiczne wybranych produktów naturalnych
  •  

  • Paweł Szatkowski, Barbara Lejczak
  • Enzymy mikroorganizmów biorące udział w degradacji fosfonianów
  •  

  • Marcelina Bąk, Czesław Wawrzeńczyk
  • Mikrobiologiczna dehalogenacja
  •  

  • Dorota Wieczorek, Jacek Lipok
  • Degradacja związków fosfonowych przez grzyby strzępkowe
  •  

 • Część szósta: OCHRONA ŚRODOWISKA
  •  

  • Marcin Banach, Zbigniew Wzorek, Katarzyna Gorazda
  • Środowiskowy i użytkowy aspekt stosowania tripolifosforanu sodu w proszkach do prania
  •  

  • Magdalena Długosz, Henryk Bem
  • Wstępna ocena radiologicznego narażenia mieszkańców Opoczna
  •  

  • Kamilla Teresa Dłużyńska, Anna Aleksandra Zaborowska-Piworowicz
  • ChZT ścieków modelowych koagulowanych chemicznie
  •  

  • Małgorzata Omilian
  • Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie użyźnionej osadem ściekowym

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl