Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej II

Kazimierz Ilski, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 21.00 zł
  18.90 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Child-murder in the European Literature and Culture II
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 40
 • ISSN: 1895-376X
 • ISBN: 978-83-232-2974-2
 • Liczba stron: 180
 • Liczba arkuszy wyd.: 10,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Praca stanowi kontynuację książki „Zabójstwa dziecka w literaturze i kulturze europejskiej”. Składa się z wybranych referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej pt. „Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej II” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademię Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest tu przedstawione jako zjawisko pojawiające od początków dziejów cywilizacji ludzkiej, a kolejne artykuły prezentują je w sposób wieloaspektowy, pokazują jako zjawisko znane dzięki badaniom archeologicznym, analizom historycznym wydarzeń dawnych (np. na terenie Niemiec i Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku), interpretacji tekstów prawniczych (np. prawa rzymskiego) i tekstów kultury (Biblia, mitologia) oraz analizie tekstów literackich i dziennikarskich. Wielość poruszanych w tekście problemów tworzy panoramę zjawiska obecnego w różnych dyskursach i w różny sposób w kulturze europejskiej: mającego charakter rytuału, sankcjonowanego prawem okrutnego zwyczaju, chwytliwego literackiego tematu czy pożywki dla mediów. Monografia jest pierwszą próbą omówienia na gruncie polskiej problematyki od dawna obecnej w humanistyce anglosaskiej.

Abstract (en)

The book deals with the problem touched upon in a previous work titled:  porusza problemy podjęte wcześniej w pracy: Infanticide in European culture and literature. Infanticide in European culture and literature II is a continuation of this work. It comprises selected papers delivered at the scientific session titled  Infanticide in European culture and literature II organisedy the Institute of History at Adam Mickiewicz University, the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University and Akademie Artes Liberales. Infanticide is portrayed in the book as a phenomenon present since the dawn of human civilisation, with each paper showing different aspects of this. They concentrate on legal issues, analysing legal regulations relating to infanticide at various levels of cultural development, and also present its sociological conditions and criminology theories to explain it. The book also contains works from the field of literary studies which analyse infanticide as a subject existing in myth and literature. This is the second attempt undertaken by authors and editors to discuss in Polish terms an issue with a long-term presence in the Anglo-Saxon humanities tradition.

 

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wstęp

Wstęp w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl