Wartości i stosunek do religii i kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich

Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Values and attitude to religion and Churches of European Communities, the European Union and its member-states
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2009
 • Wydanie: I
 • Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 15
 • ISSN: 1895-376X
 • ISBN: 978-83-232-1991-0
 • Liczba stron: 396
 • Liczba arkuszy wyd.: 25,00
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Publikacja przybliża problematykę wartości, jakimi legitymują się Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, była Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Unia Europejska, a także państwa do nich należące.
Punktem wyjścia analizy jest prezentacja ważnych fragmentów dokumentów i preambuł eksponujących problem wartości w konstytucjach państw członkowskich, między innymi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Deklaracja Schumana (dotycząca produkcji węgla i stali) oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Traktat Konstytucyjny i Lizboński etc. Autorzy opracowania w osobnych rozdziałach omawiają stosunek Unii Europejskiej do kościołów i religii oraz status kościołów i problem wolności religijnej w państwach członkowskich UE.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl