Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej

Kazimierz Ilski, Małgorzata Chmielarz, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 36.00 zł
  32.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Child-murder in the European Literature and Culture
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: I
 • Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 36
 • ISSN: 1895-376X
 • ISBN: 978-83-232-2839-4
 • Liczba stron: 330
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,75
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)


Książka jest pierwszą monografią dzieciobójstwa w literaturze polskiej. Składa się z wybranych prac, które były wygłoszone podczas sesji naukowej pt. „Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademie Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest w niej przedstawione jako zjawisko pojawiające się od początków dziejów cywilizacji ludzkiej. Wchodzące w skład książki prace prezentują je w sposób wieloaspektowy, pokazują jako zjawisko znane dzięki badaniom archeologicznym, analizom historycznym wydarzeń dawnych (np. na terenie Niemiec i Rzeczypospolitej w XVI–XVII w.), interpretacji tekstów prawniczych (np. prawa rzymskiego) i tekstów kultury (Biblia, mitologia) oraz analizie tekstów literackich i dziennikarskich. Wielość poruszanych w tekście problemów tworzy panoramę zjawiska obecnego w różnych dyskursach i w różny sposób w kulturze europejskiej: mającego charakter rytuału, sankcjonowanego prawem okrutnego zwyczaju, chwytliwego literackiego tematu, pożywki dla mediów. Monografia jest pierwszą próbą omówienia na gruncie polskim problematyki od dawna obecnej w humanistyce anglosaskiej.


Abstract (en)The book consists of papers delivered in December 2013 at the first of two conferences on issues of infanticide and child-murder jointly organized by the AMU Institutes of History and Polish Philology, and the "Artes Liberales" Academy. The title issue is presented multidimensionally – as a phenomenon known from archeological research, through historical analyses of past events, and through interpretation of literary, journalistic, and legal texts. The multitude of problems discussed here creates a panoramic view of a topic which has been inherent in European culture in many forms: from cruel but socially sanctioned rituals, through literary motifs, to sensationalist fodder for mass-media.


Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Słowo wstępne

Słowo wstępne w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl