Komparatystyczne orientacje tekstu artystycznego. Próby interpretacji dzieł kultury rosyjskiej

Halina Chałacińska-Wiertelak

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Comparative orientations of artistic text. Attempts at interpretation of texts of Russian culture
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 7
 • ISSN: 1895-376X
 • ISBN: 83-232-1738-6
 • Liczba stron: 206
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,00
 • Format [cm]: 15,5 x 21,5
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Książka sytuuje się w kontekstach metodologiczno-poznawczej świadomości współczesnej humanistyki, w których dzieło literackie określa się jako pars pro toto kultury.

Prezentowane w monografii ujęcia analizy fenomenologicznej odsyłają do istotnych pojęć „energetycznej teorii”, w której intertekst rozpatrywany jest jako „obiektywnie istniejąca realność”.

Konsekwentnie prowadzony dyskurs w sieci kulturowych kontekstów ujawnia za każdym razem inny aspekt ogólnej, modelowej zasady kulturowej teorii literatury.

Abstract (en)

The monograph Comparative orientations of artistic text. Attempts at interpretation of texts of Russian culture is located in the contexts of the methodological-cognitive awareness of the modern humanities; in its intellectual space a work of art, and the literary one in particular, is defined as pars pro toto of culture. The experiences of phenomenological analysis, presented in this study, refer to essential concepts of the energetic theory, in which sphere the intertext appears as an "objectively existing reality", being the result of the creative activity of man; the reality capable of "limitless self-regeneration" being fulfilled according to the rhythm of time metamorphoses. The value of the processual being of the artistic text (and of the recognising object) consistently discussed in the monograph, leads to the possibility of developing the analyses and research postulates contained in this book.

Spis treści

 • WSTĘP
 • Uwagi o funkcji komparatystycznych metodologii we współczesnej humanistyce
 •  

 • I. DRAMATURGICZNO-TEATRALNY METAKONTEKST PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
  • ROZDZIAŁ l
   • Turgieniewowsko-tołstojowski model epickich odniesień w formie gatunkowej dramatu
  • ROZDZIAŁ 2
   • Nadrzędność tematu w romantyczno-ekspresjonistycznej poetyce przedstawień (Róża Stefana Żeromskiego i Car-Głód Leonida Andrejewa)
  • ROZDZIAŁ 3
   • Próba typologizacji teatralnej potencjalności w odmianach rosyjskiego dramatu modernistycznego (w tekstach Błoka, Andrejewa, Majakowskiego)
   •  

 • II. KONTEKSTY WIELOTWORZYWOWYCH AFILIACJI
  • ROZDZIAŁ 4
   • Immoralista Andrś Gide'a wobec granicy wyższego porządku estetycznego w powieściowym Świecie Fiodora Dostojewskiego
  • ROZDZIAŁ 5
   • Idea "twórczej zdrady" w filmie Wkrótce będzie koniec świata Aleksandra Petrovicia
  • ROZDZIAŁ 6
   • Opera Czarna maska Miltona - Pendereckiego. Animowanie semantyki Początku w tekście Dostojewskiego
   •  

 • III. MODELE INTEGRACJI W ROSYJSKIEJ FENOMENOLOGII FILOZOFICZNO-ARTYSTYCZNEJ
  • ROZDZIAŁ 7
   • Kulturowo-antropologiczne wartości teologii ikony
  • ROZDZIAŁ 8
   • Fenomen eurazjatyzmu wobec konfliktogennej opozycji Wschód -Zachód
  • ZAKOŃCZENIE
   • Przestrzenność myślenia w rozumieniu wartości kultury duchowej XX/XXI wieku
   •  

 • Bibliografia
 • Comparative orientations of artistic text. Attempts at interpretation of texts of Russian culture (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl