Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji

Jan Such, Janusz Wiśniewski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 20.16 zł
  18.14 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Some philosophical, ethical and legal problems of transplantation
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 22
 • ISSN: 1895-376X
 • ISBN: 978-83-232-2265-1
 • Liczba stron: 140
 • Liczba arkuszy wyd.: 7,00
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Celem autorów było wieloaspektowe ujęcie problemu transplantacji narządów. Praca składa się z pięciu rozdziałów przygotowanych przez ekspertów dziedzin powiązanych z transplantacją. Pierwsze dwa rozdziały: Granice transplantacji a problem tożsamości osoby ludzkiej i Kreowanie społeczeństwa etycznego – problemy transplantologii a edukacja etyczna omawiają aspekt moralny i etyczny zagadnienia. Kolejne dwa dotyczą polskich i europejskich prawnych regulacji transplantacji. W rozdziale ostatnim podjęto kwestię transplantacji szpiku kostnego u osób małoletnich w świetle nowego, zmodyfikowanego niemieckiego prawa o przeszczepach, które obowiązuje od 2007 r. Książka cenna zwłaszcza dla prawników i lekarzy oraz dla wszystkich zainteresowanych problemami transplantacji.

Abstract (en)

This book contains five articles, which deal with philosophical, ethical and legal issues of transplantation. Transplantation medicine is a discipline of surgery which undertakes the new kind of operations, which deeply invade inter human body. Such a drastic inter-
ference poses many fundamental questions to people, which go beyond medicine itself, and in particular the problem of the threat to the identity of the human person. This publication outlines the legal state and ethical dilemmas of transplantology in this country. At the same time, it is a proposal of undertaking concrete activities the aim of which is to counteract the falling tendency in the number of transplants.

Spis treści

Wstęp         
JAN SUCH, IWONA SUGALSKA
Granice transplantacji a problem tożsamości osoby ludzkiej         
1. Rola przeszczepów we współczesnym lecznictwie         
2. Prognozy i zamierzenia specjalistów         
3. O granicach transplantacji         
4. O tożsamości osoby ludzkiej         
5. Transplantacja w kontekście tożsamości osoby ludzkiej         
6. Zakończenie         
DANUTA MICHAŁOWSKA
Kreowanie społeczeństwa etycznego – problemy transplantologii a edukacja etyczna         
MAGDALENA KOSKA-PODGÓRSKA, JUSTYNA MATUSIAK
Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie historyczne         
1. Dylematy natury etycznej         
2. Analiza uregulowań normatywnych         
JERZY W. OCHMAŃSKI
Regulacje prawne a wyzwania współczesnej medycyny transplantacyjnej. Problematyka poszerzania kręgu dawców organów nieregenerujących się         
ADRIAN SCHMIDT-RECLA
Über die Knochenmarkspende Minderjähriger nach deutschem Transplantationsrecht         
I. Einleitung         
II. Das Verfahren         
III. Die Knochenmarkspende Minderjähriger nach jetzt gel¬ten-dem deutschen Recht         
IV. Kritik         

Literatura         
Some philosphical, ethical and legal problems of transplantation (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl