Artium Quaestiones XV

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 83-232-1446-8
 • Liczba stron: 288
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści

ROZPRAWY

Elise F. Grauer, Bridging the Gap - Count Athanazy Raczyński and his Galleries in Poland and Prussia

Marta Smolińska-Byczuk, O stosunku sztuki do natury. Praktyka i teoria artystyczna młodego Mehoffera

Piotr Piotrowski, Od nacjonalizacji do socjalizacji polskiego modernizmu, 1913-1950

Kazimierz Piotrowski, Antyunizm Leona Chwistka - o defensywnej fazie awangardy lat trzydziestych

Michał M e n c f e l, Sztuka i melancholia. O problemie pamięci w twórczości Anselma Kiefera

PRZEKŁADY

Horst Bredekamp, Media obrazowe (Przełożył Mariusz Brył)

Horst Bredekamp, Urojenia (Przełożył Mariusz Brył)

Horst Bredekamp, Patrzące ręce i ślepe plamki: Galileusz jako rysownik (Przełożył Mariusz Brył)

Contents

ARTICLES

Elise F. Grauer, Bridging the Gap - Count Athanazy Raczyhski and his Galleries in Poland and Prussia

Marta Smolinska-Byczuk, On the Relationship of Nature and Art. The Artistic Work and Theory of Young Mehoffer

Piotr Piotrowski, Polish Modernism: From Nationalization to Socialization (1913-1950)

Kazimierz Piotrowski, Lean Chwistek's Anti-Unism. On the Defensive Phase of the Avant-Garde in the 1930s

Michal Mencfel, Art and Melancholy. On the Problem of Memory in Anselm Kiefer's Art

TRANSLATIONS

Horst Bredekamp, Picture media (Translated by Mariusz Bryl)

Horst Bredekamp, Fancies (Translated by Mariusz Bryl)

Horst Bredekamp, Looking hands and blind spots: Gallileo as a draughtsman (Translated by Mariusz Bryl)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl