Artium Quaestiones XIII

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 83-232-1231-7
 • Liczba stron: 372
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,25
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Spis treści

ROZPRAWY

Daria Kołacka, Czy portret musi mieć głowę? O Alberta Giacomettiego zmaganiu z materią w kilku. częściach

Jarosław Suchan, Dwa modele intertekstualności: Waliszewski i Janisch

Janusz Antos, Przed "batalią z płótnem"

Piotr Piotrowski, Nad mapą neoawangardy Europy Środkowej lat siedemdziesiątych XX wieku

Piotr Juszkiewicz, Od Salonu do Galerii. Krytyka artystyczna i historyczna zmiana

Adam S. Labuda, Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu w latach. 1941-1945

Tomasz Załuski, Performatywność dyskursu o sztuce

PRZEKŁADY

Rosalyn Deutsche, Agorafobia (Przełożył Paweł Leszkowicz)

OMÓWIENIA I RECENZJE

Jarosław Jarzewicz, O dwóch niewielkich książkach i jednej wielkiej teorii

Contents

ARTICLES

Daria Kołacka, Must a portrait have a head? On Alberto Giacometti's struggle with matter in several parts

Jaroslaw Suchan, Two models of intertextuality: Waliszewski and Janisch

Janusz Antos, Before a "battle with canvas

Piotr Piotrowski, Drawing a map of the Central European neo-avant-garde is the 1970s

Piotr Jaszkiewicz, From Salon to Gallery. Art criticism and historical change

Adam S. Labuda, Department of art history in the Reichsuniversitaet Posen in 1941-1945

Tomasz Załuski, The perf'ormativity of discourse on art

TRANSLATIONS

Rosalyn Deutsche, Agoraphobia (Translated by Paweł Leszkowicz)

REVIEWS

Jarosław Jarzewicz, On Two Minor Botts and One Major Theory

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl