Artium Quaestiones XI

Konstanty Kalinowski, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 83-232-1077-2
 • Liczba stron: 350
 • Liczba arkuszy wyd.: 27,00
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Spis treści

Jerzy Domasłowski, Profesor dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

Bibliografia publikacji Profesor dr hab. Alicji Karlowskiej-Kamzowej (Opracował Ryszard Piechowiak)

ROZPRAWY

Stanisław Czekalski, Obcość i obecność, Horacjusze i Sarmaci. Wzory Davidowskie w twórczości Norblina

Piotr Piotrowski, Modernism and Totalitarianism IL Myths of Geometry: Neo-Constructivism in Central Europe 1948-1970 (Przełożył Marek Wilczyński)

Piotr Bernatowicz, Picasso w Polsce "zaraz po wojnie"

Piotr Juszkiewicz, Malarstwo w poszukiwaniu języka, język w poszukiwaniu malarstwa

Mariusz Bryl, Historia sztuki na przejściu od kontekstowej Funktionsgeschite ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting)

PRZEKŁADY

Hans Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna (Przełożył Mariusz Bryl)

Hans Belting, Miejsce obrazów (Przełożył Mariusz Bryl)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jerzy Domasłowski, Książki o dwóch bibliotekach średniowiecznych

Agata Jakubowska, What Difference Does "Differencing" Make to Feminist Art. History

J.F. Hamburger, The Visional and Visionary: Art. And female Spirituality in Late Medieval Germany (rec. Jerzy Domasłowski)

Contents

Jerzy Domasłowski, Professor Alicja Karlowska-Kamzowa

Bibliography of Professor Karłowska-Kamzowa's Work (Compiled by Ryszard Piechowiak)

ARTICLES

Stanisław Czekalski, Strangeness and Presence, Horatiuses and Sarmatians. Davidian Patterns in Norblin's Art

Piotr Piotrowski, Modernism and Totalitarianism II. Myths of Geometry: Neo-Constructivist Art in Central Europe 1948-1970 (Transl. Marek Wi1czyński)

Piotr Bernatowicz, Picasso in Poland right after World War ll

Piotr Juszkiewicz , Painting in Search for Language, Language in Searck for Painting

Mariusz Bryl, Art History in the Passage from the Contextual Funktionsgeschichte to the Anthropological Bildwissenschafl (The case of Hans Belting)

TRANSLATIONS

Hans Belting, Image and Its Media. An Attempt at an Anthropological Inter-pretation (Transl. Mariusz Bryl)

Hans Belting, The Place of Images (Transl. Mariusz Bryl)

REVIEWS

Jerzy Domasłowski, Books about Two Mediaeval Libraries

Agata Jakubowska, WhatDifferenceDoes "Diff'erencing" Make to Feminist Art. History

J.F. Hamburger, The Visional and Visionary: Art. And female Spirituality in Late Medieval Germany (rev. Jerzy Domasłowski)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl