Artium Quaestiones XXI

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2010
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 978-83-232-2231-6
 • Liczba stron: 240
 • Liczba arkuszy wyd.: 19,0
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Spis treści

ROZPRAWY
Tadeusz J. Żuchowski, Die altertumliche Uberlieferung in der Renaissance-Skulptur. Sonderfall Marmoraria            
AdamSoćko,Pafec Parysów czy pałac Leśniowolskich? Uwagi do badań nad siedzibami szlacheckimi w trybunalskim Lublinie          
Dorota Molińska, Leprojetdu Salon d'Orde J.A. Meissonnier, un chefd'ceuvre du style «rocaille» francais en Pologne            
Filip Lipiński, „Obraz o krążeniu obrazów":„Jastrzębie nocy"Edwarda Hoppera pomiędzy rozproszeniem a pragnieniem           
Emilia Kiecko, Jana Głuszaka„Miasto słoneczne - Humanopolis"          
Kamila Pakuło, Re-konstrukcja cielesności. O rzeźbach Aliny Szapocznikow       
Katarzyna Kleiber, The Images ofAyatollah Khomeini: A Confrontation and Reconciliation oflranian and Western Art Forms          
PRZEKŁAD
Christine Sourgins, Zmagania widza ze Sztuką Współczesną (Christine Sourgins, Les mirages de lArt contemporain, La Table ronde, Paris 2005); przełożył Paweł Ignaczak          
OMÓWIENIE
Joanna Kłysz, Wokół definicji ornamentu

ContentsARTICLES
Tadeusz J. Żuchowski, The ancient tradition in the renaissance scułpture. The "Marmoraria" as a uniąue case              
Adam Soćko, The Parys or the Leśniowołskipałace? Remarks on the study ofthe residences ofnobility families in Lublin          
Dorota Molińska, The design of the golden parlor by juste-aurele meissonier, a masterpiece ofthe French rocaiłłe style in Poland          
Filip Lipiński, "A painting about the circulation of images". Edward Hopper's "Nighthawks" between dissemination and desire          
Emilia Kiecko, "Solar City - Humanopolis" of Jan Głuszak        
Kamila Pakuło, Re-construction of corporeality in the scułpture of Alina Szapocznikow        
Katarzyna Kleiber, TTie Images of Ayatollah Khomeini: A Confrontation and Reconciliation oflranian and Western Art Forms          
TRANSLATION
Christine Sourgins, The spectator's struggle with Contemporary Art(Les mirages de VArt contemporain, La Table ronde, Paris 2005); translated by Paweł Ignaczak          
REVIEW
Joanna Kłysz, On the definition of ornament        

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl