Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom V

Aleksander Kośko, Marzena Szmyt
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): OPATOWICE – PROKOPIAK’S MOUNT, VOLUME V
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Podręcznik
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: STUDIA I MATERIAŁY DO BADAŃ NAD PÓŹNYM NEOLITEM WYSOCZYZNY KUJAWSKIEJ/STUDIES AND MATERIALS FOR INVESTIGATION OF THE LATE NEOLITHIC ON THE KUJAWY PLATEAU
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2785-4
 • Liczba stron: 508
 • Liczba arkuszy wyd.: 64,90
 • Format [cm]: 21,0 x 29,7
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)

Piątym tomem serii „Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej” jest wielodyscyplinarna monografia poświęcona pradziejowemu osadnictwu ze stanowiska 36 w Opatowicach (woj. kujawsko-pomorskie) położonemu na tzw. Wzgórzu Prokopiaka. Została przygotowana pod kierunkiem Aleksandra Kośko i Marzeny Szmyt przez zespół autorski złożony z naukowców reprezentujących rozmaite specjalności badawcze. Wykopaliska prowadzone na stanowisku w latach 1988-1991, doprowadziły do odkrycia bogatych reliktów osadnictwa z okresu późnego neolitu, stosunkowo dobrze zachowanych dzięki stratygraficznej specyfice badanego miejsca. Uzyskane w ten sposób źródła, będące świadectwami codziennego życia z IV i III tys. przed Chr., zostały poddane szczegółowym analizom, których wyniki referowane są w książce. Szczególnie ważne znaczenie ma całościowe rozpoznanie niewielkiej osady funkcjonującej od 28 do 26 wieku przed Chr. Jej architektoniczną dominantą była chata, w której koncentrowały się zajęcia mieszkańców. Wokół budowli ulokowane zostały inne elementy zabudowy osady, w postaci obiektów o funkcjach gospodarczych oraz obrzędowych. Te ostatnie, zawierające intencjonalnie zdeponowane ciała krów, są materialnymi pozostałościami rytuałów, które zamieszkiwanej przestrzeni nadawały sankcję sakralną.

Spis treści, contents

Spis treści, contents w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl