Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów

Łukasz Banaszek
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Past landscapes in the point cloud
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Archeologia nr 54
 • ISSN: 0554-8195
 • ISBN: 978-83-232-2993-3
 • Liczba stron: 382
 • Liczba arkuszy wyd.: 26,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)

Celem pracy jest identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy aplikacją lotniczego skanowania laserowego (ALS) w archeologii a możliwościami interpretacyjnymi dziedziny. Polega ona nie tylko na rozpoznaniu w jaki sposób teoria archeologiczna kształtuje wykorzystanie metody, ale i na sprawdzeniu relacji zwrotnej, poprzez ukazanie, jak możliwości interpretacyjne archeologii zmieniają się wraz z zastosowaniem ALS-u. Wybrane obszary: zalesione okolice Polanowa (powiat koszaliński) oraz Starego Krakowa, a także Wrześnicy i Sławska (powiat sławieński) stanowią poligony doświadczalne aplikacji metody skanowania w badaniach nad wycinkiem współczesnej rzeczywistości, jakim są przeszłe krajobrazy. Wyniki dociekań ukazują, że zastosowanie skanowania w studiach krajobrazowych umożliwiło zarówno uzyskanie danych nowego typu i jakości, odnoszących się do współcześnie konstruowanych znaczeń przeszłej rzeczywistości, doprowadzając tym samym do zmian w rozumieniu przeszłości, jak i wymusiło refleksję nad istotą badań, ich procedurą oraz dekonstrukcją takich kategorii, jak źródło archeologiczne oraz narracja.

Abstrakt (enl)

 

The main purpose of this book is to identify the relationship between the application of Airborne Laser Scanning (ALS) in archaeological research and the interpretative potential of archaeology. This relationship can be reached via the recognition of consequences which are brought about by the use of ALS data. Identification of these issues is carried out within the bounds of four levels of interaction of technology and the interpretative potential of archaeology. Selected areas of Pomerania have been used as case studies for these purposes, including the forested surroundings of Polanów, Stary Kraków, as well as Wrześnica and Sławsko. These areas have been used as testing grounds for the application of the method in studies focused on past landscapes. Results from this study have revealed that the use of the method in archaeological research has led to an acquisition of data of a new quality, which in turn refer to contemporarily constructed meanings of the Past. As a consequence, this has caused major changes in our understanding of the Past. Additionally, this has provoked a significant deliberation on the essence of archaeological studies and their procedures, forcing a deconstruction of such categories as archaeological source and narration.

 

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Przedmowa

Przedmowa w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl