Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza

Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski (eds)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Viator per devia scientiae itinera. Studies in the Pre-Ron1an Iron Age, the Roman Iron Age, the Migration Period and the Early Middle Ages
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Archeologia nr 53
 • ISSN: 0554-8195
 • ISBN: 978-83-232-2938-4
 • Liczba stron: 368
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 21,5 x 30,5
 • Rodzaj oprawy: twarda, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

 

Abstrakt (pl)


Studia ofiarowane prof. dr. hab. Tadeuszowi Makiewiczowi w jego siedemdziesiąte urodziny stanowią wkład ofiarowujących mu je autorów w dalszy rozwój tych problemów badawczych, którym swą naukową karierę poświęcił profesor Tadeusz Makiewicz. Profesor Tadeusz Makiewicz jest wychowankiem Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Swą karierę zawodową złączył z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był Prodziekanem Wydziału Historycznego, wieloletnim Wicedyrektorem i Dyrektorem Instytutu Prahistorii UAM, był także przez lata swojej niezwykle aktywnej pracy zawodowej animatorem zainteresowań okresem przedrzymskim i wpływów rzymskich dla licznego grona adeptów archeologii naszej uczelni. Głównymi kwestiami niniejszego tomu są zagadnienia religioznawcze, etniczne oraz studia nad osadami i wytwórczością ceramiki szeroko pojętych okresów: przedrzymskiego, wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów, takoż przełomu starożytności i wczesnego średniowiecza, a zatem zagadnienia dominujące w niezwykle szerokim spektrum badawczym Profesora.

Abstract (en)

Viator per devia scientiae itinera is dedicated to prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz in honour of His 70th birthday. The book's title aptly describes Professor Makiewicz's engagen1ent with archaeology: wandering through devious paths of archaeological wilderness, Professor often contested predominant schemes, introducing invigorating trends into the study of the whole range of issues concerning the closing centuries of the past era and the early days of the new one. This volume con1prises two complementary parts. Miscellanea present the biography and research activities of Professor Makiewicz as well as the memoirs of the friends of his youth. In the core of the volume, Studia, a nurnber of researchers provide their own constructive input into the development of research problems devotedly studied by Professor Makiewicz. The papers provide a record of the scholarly journeys of their authors, who pursued the paths set by Professor. This part of the book explores such issues as all kinds of changes in the funeral sphere, studies of settlen1ent sites and pottery. In addition, the papers airn to provide insights into the world of hun1an values and seek to re-read archaeological record, a problem so dear to Professor Makiewicz's heart. The volurne begins with the complete bibliography of Professor Tadeusz Makiewicz's works, providing a guide for the pathways ProfessorMakiewicz followed in his scholarly journey through the wilderness of knowledge.


Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Przedmowa

Przedmowa w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl