Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.)

Janusz Czebreszuk

Szczegóły produktu

 • Cena: 47.04 zł
  42.34 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Late Neolithic and Early Bronze Age in the South-western Baltic Zone (the 3rd and Early 2nd Millennia BC). An Alternative Model of Culture
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: I
 • Seria: Archeologia nr 46
 • ISSN: 0554-8195
 • ISBN: 83-232-1096-9
 • Liczba stron: 276
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,5
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Publikacja otwiera drugą z planowanych serii „Monografii” (obok „Dyskusji") w ramach cyklu publikacji „Archeologia Międzymorza". Głównym celem pracy jest ukazanie społeczeństwa i kultury sfery południowo-zachodniobałtyckiej w III i początkach II tys. przed Chrystusem. Autor uzasadnia twierdzenie, iż w zarysowanym czasie i przestrzeni istniał specyficzny typ kultury. Zamiar ten z punktu widzenia literatury przedmiotu można określić mianem pionierskiego, gdyż zaprasza do innego spojrzenia na analizowany fragment pradziejów. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów: Archeologia a społeczeństwo „tam i wtedy", Archeologiczna charakterystyka epoki, „Społeczeństwa strefy południowo-zachodniobałtyckiej w III i początkach II tys. przed Chrystusem”. Publikacja zawiera liczne mapy, wykresy, tabele ilustrujące stan rzeczy. Drogą realizacji tak postawionego celu jest reanaliza źródeł znanych już w literaturze, a zwłaszcza wiązanie w całość informacji rozpatrywanych dotychczas jedynie w ramach opracowań regionalnych.

Abstract (en)

In this work are presented cultural transformations which occurred in the Late Neolithic and Early Bronze Age from the lowland areas of Jutland to the estuary of the Vistula and Kujawy (Cuiavia) with special focus on the social aspect. The model proposed by the author is based on the category of cultural packet: "corded", "beaker", únětice and Riesenbecher-Trzciniec. It was found that the communities studied represented in the 3rd and early 2nd millennia a specific culture, which to a large extent degree was based on the institution of secret associations.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl