Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu

Anna Myszka

Szczegóły produktu

 • Cena: 25.73 zł
  23.15 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Reconstruction of the somatic structure of man on the basis of selected skeletal traits
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Antropologia nr 24
 • ISSN: 0137-1460
 • ISBN: 978-83-232181-5-9
 • Liczba stron: 116
 • Liczba arkuszy wyd.: 10,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Rozprawa dotyczy oceny budowy somatycznej człowieka na podstawie cech szkieletu, a jednocześnie jest polemiką z tradycyjnymi metodami statystycznymi, w niektórych przypadkach stosowanymi od ponad stu lat. Stanowi istotne poszerzenie warsztatu badawczego antropologów badających populacje pradziejowe.

Abstract (en)

The objective of the study is: (a) to describe the body build of the population from Cedynia based on skeletal morphological traits (body height, body weight, bone indices) and musculoskeletal stress markers (MSM); (b) to assess the correlation between the skeletal morphological traits and MSM; (c) to assess the cognitive value of the methods of body build reconstruction proposed by Vancata (2000).

The assessment of body build of individuals was carried out according to the method proposed by Vanfata. Body height was reconstructed from humeral and femoral length, while body weight was reconstructed based on tibial and femoral width measurements. The reconstruction of body build was carried out also on the basis of musculoskeletal stress markers (scapula, humerus, radius, femur and tibia).

Musculoskeletal stress markers do not show any strong correlation with body height and longitudinal bone measurements, but they correlate with bones' circumferences, bone massiveness indices, body weight, skeletal BMI and skeletal Rohrer index. The research results indicate also the correctness of the research assumptions on the methods of body build assessment proposed by Vancata.

Spis treści

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Rekonstrukcja budowy somatycznej na podstawie cech pomiarowych szkieletu
  • 1.2. Szkieletowe wyznaczniki aktywności ruchowej
  • 1.3. Kształt i wielkość ciała a wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego
  • 1.4. Cele pracy
 • 2. Materiał i metody
  • 2.1. Rekonstrukcja budowy ciała na podstawie pomiarów kości
  • 2.2. Wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego - metodyka badań
   • 2.2.1. Wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego (MSM) w populacji średniowiecznej z Cedyni
   • 2.3. Metody statystyczne
 • 3. Wyniki
  • 3.1. Analiza zależności między cechami szkieletu opisującymi kształt i wielkość ciała
   • 3.1.1. Pomiary kości a wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego
   • 3.1.2. Rekonstruowane cechy budowy ciała (BH, BW, s-BMI, s-RI)a wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego
   • 3.1.3. Wskaźniki masywności kości a wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego
 • 4. Dyskusja wyników
 • 5. Wnioski
 • Literatura
 • Reconstruction of the somatic structure of mań on the basie of selected skeletal traits (Summary)
 • Aneks

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl