Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne

Alicja Budnik

Szczegóły produktu

 • Cena: 42.00 zł
  37.80 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Biological state and biological dynamics of Kashubian populations in Poland. A biological anthropology study
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: Antropologia nr 22
 • ISSN: 0137-1460
 • ISBN: 83-232-1535-9
 • Liczba stron: 212
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Publikacja nawiązuje do dyskusji nad etnogenezą Słowian. Opierając się na wynikach analizy diachronicznej, autorka opowiada się za modelem przemian systemu społeczno-kulturowego prezentowanym przez koncepcję umiejscawiającą kolebkę Słowian w dorzeczu Odry i Wisły na przełomie er.

Abstract (en)Ethnogenesis of the Slavs is an issue extensively discussed in the literature of the subject, due to the significance of this population group for the history of Europe. In archeology the disputes on the ethnogenesis of the Slavs have been carried on for many years. The existing differences of opinions may be summed up in two hypotheses: autochthonous and allochthonous one. Archeology alone is not capable of answering the questions posed by itself on the ethnic belonging of separated cultures and cultural groups. A great deal of answers may be given by anthropology with its specific methodology and possibility of choosing a set of traits universal for a broad spectrum of time and space. This paper presentation the conclusions of our research. The results of our research support the model in which the cradle of the Slavs is located in the Oder and Vistula rivers basin at the turn of the eras - autochthonus hypothesis.

Spis treści

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Spór o pochodzenie Słowian w archeologii
  • 1.2. Pochodzenie Słowian w świetle źródeł historiograficznych
  • 1.3. Językoznawcze ustalenia dotyczące etnogenezy Słowian
  • 1.4. Przegląd badań antropologicznych
 • 2. Cele pracy
 • 3. Materiały
  • 3.1. Charakterystyka analizowanych cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich
  • 3.1.1. Czaszki ze stanowisk kultury przeworskiej
  • 3.1.2. Czaszki ze stanowisk kultury wielbarskiej
  • 3.2. Charakterystyka materiałów porównawczych
 • 4. Metody analizy statystycznej
  • 4.1. Kryteria doboru zmiennych opisujących
  • 4.2. Kryteria podziału materiału
  • 4.3. Metody analizy statystycznej
 • 5. Wyniki badań
  • 5.1. Zróżnicowanie morfologiczne w okresie wpływów rzymskich
  • 5.2. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu
  • 5.3. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu i okresie wpływów rzymskich
  • 5.4. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu i okresie wpływów rzymskich - porównanie średnich wartości cech czaszki
 • 6. Dyskusja

Lliteratura cytowana

Materiały źródłowe

Human populations in the Oder and Vistula rivers basin in the period of Roman influence in early Middle Ages (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl