Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne

Maria Kaczmarek, Anita Szwed (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 26.25 zł
  23.63 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2009
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2031-2
 • Liczba stron: 190
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,00
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

W książce zaprezentowano nowe kierunki interdyscyplinarnych badań nad populacjami ludzkimi. Zawarto w niej kompleksowe spojrzenie na biologiczne (rozwojowe, morfologiczne) i kliniczne aspekty funkcjonowania organizmu ludzkiego. Koncentrując się wokół najnowszej definicji zdrowia, podjęto próbę zebrania funkcjonujących definicji zdrowia oraz metod umożliwiających jego prawidłowy pomiar. Spośród parametrów zdrowia scharakteryzowano istotne czynniki środowiskowe (m.in. demograficzne i społeczno-ekonomiczne).
Autorzy podkreślają znaczenie środowiska, w którym wzrasta i funkcjonuje organizm człowieka, jego wpływ na rozwój, a także na cechy morfologiczne, fizjologiczne i psychiczne. Ten ewolucyjnie wypracowany system wzajemnych interakcji człowiek–środowisko wpływa na stan biologiczny populacji ludzkich (ich dobrostan fizyczny, umysłowy i społeczny). W publikacji zawarto opracowania na temat znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju dzieci – od propagowania karmienia naturalnego po propedeutykę nadwagi i otyłości.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl