MEDIA ABOUT US

Maciej Parkitny, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku
- recenzja w artPapierze

Błażej Warkocki, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick
- recenzja w artPapierze

Małgorzata Hendrykowska, Szpitalu Przemienienia
- recenzja w Magazynie Filmowym nr 7-8(83-84)/lipiec-sierpień 2018

Izabela Bondecka-Krzykowska, Z zagadnień ontologicznych informatyki
- recenzja w Studia Metodologiczne nr 38

Krzysztof Skibski, Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
- recenzja w artPapierze

Krzysztof Gajda, Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad
- recenzja w IKSie
- recenzja w artPapierze

Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema - recenzja w: Magazyn do czytania

Krystyna Tuszyńska, Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o królestwie“. Mariaż retoryki z filozofią - recenzja

Arkadiusz Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne - recenzja

Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa — w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie - recenzja w Miesięczniku Teatr

Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu - wywiad z Aurorem w: www.dwutygodnik.com

Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945 - recenzja zamieszczona w: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE, t. 48 (2012)

Wojciech Charchalis (ed.) Świat powieści José Saramago - recenzja zamieszczona w Magazynie Literackim KSIĄŻKI

Roszak Joanna, Żychliński Arkadiusz (eds.) Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne - recenzja zamieszczona w Magazynie Literackim KSIĄŻKI

Janusz Morgenstern i Jan Laskowski. „Do widzenia do jutra”. Scenopis filmu - recenzja w FilmPro

Marek Hendrykowski, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu - recenzja w FilmPro

HELIODOR ŚWIĘCICKI - recenzja prof. Andrzeja Malinowskiego w FORUM AKADEMICKIM

HELIODOR ŚWIĘCICKI - recenzja Piotra Bojarskiego na Stronach Lokalnych, Poznań, nr 106, wydanie z dnia 08 05 2013 Gazeta Poznań, str. 2

Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945 - recenzja w The online platform for Taylor & Francis Group content

Marek Hendrykowski, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu - recenzja w Rzeczypospolitej, Barbara Hollender

Marek Hendrykowski, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu - recenzja w Dzienniku Gazeta Prawna, Łukasz Maciejewski

Marek Hendrykowski, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu - recenzja w Życiu Uniwersyteckim

Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie" - Od rękopisu do zrozumienia tekstu - recenzja w POGŁOSY

Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza - recenzja w Audiowizualni.pl

Jan Gaspars, Byleby Irenka mówiła po polsku... Z nieznanej „poznańskiej" korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie do Janiny Dygat - recenzja w Naturalnie

Olga Medvedeva-Nathoo, „Oby im życie łatwiejsze było…”. O Januszu Korczaku i jego wychowanku - recenzja w Naturalnie

Anna Kotłowska (przekład i komentarz) Kazimierz Ilski (wstęp), Księga eparcha - recenzja w historia.org.pl

Marek Hendrykowski „Andrzej Munk” (przeł. Peter Langer); „»Eroica« Andrzeja Munka”; „Munk’s »Eroica«” (przeł. Richard J. Reisner) w Tygodniku Powszechnym

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku - recenzja w Naturalnie

Agata Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow - recenzja w Naturalnie

L. Weinbach, E. Lauden, tłum. M. Borenstein, Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim - recenzja w Naturalnie

Dorota Skotarczak HISTORIA WIZUALNA, Marianna Michałowska, FOTO-TEKSTY. ZWIĄZKI FOTOGRAFII Z NARRACJĄ, Magdalena Kamińska NIECNE MEMY. DWANAŚCIE WYKŁADÓW O KULTURZE INTERNETU - recenzja w Naturalnie

Artur Jazdon, Wydawcy Poznańscy 1815-1914 - recenzja w Naturalnie

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu - recenzja w OBIEGu

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu - recenzja w „Czas Kultury”

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku - recenzja w OBIEGu

Marek Hendrykowski, Morgenstern - recenzja w PortalFilmowy.pl

Wojciech Otto, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie - recenzja w audiowizualni.pl

Jacek Nowakowski, W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego - recenzja w audiowizualni.pl

Jacek Nowakowski, W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego - recenzja w PortalFilmowy.pl

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl