WYNIKI KONKURSÓW 22. PTKNiP

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ


NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

„Podróże nieodkryte” Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego” autorstwa Wawrzyńca Popiel-Machnickiego, Adama Pleskaczyńskiego, Konstancji Pleskaczyńskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM

NAGRODA JM REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

„Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona” autorstwa Przemysława Wewióra oraz
„Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty” autorstwa Michała Tymowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

WYRÓŻNIENIA

 1. „Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna. Biblioteka praktycznej ultrasonografii w położnictwie i ginekologii” autorstwa Marka Pietrygi
  Wydawnictwo Exemplum

 2. „Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku” w opracowaniu naukowym Tomasza Kupsia, Dalius Viliūnas; przekładzie i opracowaniu tekstów łacińskich Joanny Usakiewicz
  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 3. „Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce” autorstwa Piotra Trafiłowskiego
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 4. „Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego” autorstwa Jerzego Kandziory
  Fundacja Terytoria Książki

 5. „CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci komputerowych CISCO” autorstwa Adama Józefioka
  Wydawnictwo Helion

KONKURS O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI

NAGRODA GŁÓWNA

„Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 2, część I 1831-1838 i część II 1838-1839”, zebrana, opracowana i opatrzona komentarzami Zofii Helman, Zbigniewa Skowrona i Hanny Wróblewskiej-Straus
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

WYRÓŻNIENIA

 1. „Samuel Zborowski i jego czasy” autorstwa Magdaleny Ujmy
  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 2. „S jak Śląsk. Superbohaterowie po śląsku” autorstwa Marka Głowackiego
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 3. „Biologia czyli sens życia” autorstwa Jerzego Dzika
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:

„Learning in Cyberparks. A theoretical and empirical study” autorstwa Michała Klichowskiego
Wydawnictwo Naukowe UAM

WYRÓŻNIENIE ZA FORMĘ EDYTORSKĄ:

„Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku. TOM II” autorstwa Dariusza K. Chojeckiego, Andrzeja Gizy i Edwarda Włodarczyka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

„Poznań Art Week” pod redakcją Mateusza Bieczyńskiego, Macieja Kuraka i Piotra Marzola
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

WYRÓŻNIENIA

 1. „Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u” autorstwa Błażeja Ciarkowskiego
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 2. „Obrońca skarbów. Karol Estreicher – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki” autorstwa Marty Grzywacz
  Wydawnictwo Naukowe PWN

 3. „Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm” autorstwa Przemysława Gasztolda
  Wydawnictwo Naukowe PWN

NAGRODA SPECJALNĄ ZA FORMĘ EDYTORSKĄ

„Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej” w wyborze i opracowaniu Grzegorza Borosa przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego
Wydawnictwo słowo obraz/terytoria; Fundacja Terytoria KsiążkiWydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl