Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego

Written by Waldemar Szczerbiński

Additional Info

 • Tytuł (en): Postulate of a non-personal God. Reconstructionism as a challenge for Jewish theism
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Nauki Teologiczne nr 8
 • ISSN: 1731-0903
 • ISBN: 978-83-232175-4-1
 • Liczba stron: 244
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana

Abstract (en)

It is crucial for every religion to speak of God in the proper way. Jewish Reconstructionism is certainly a rational attempt to enclose the problem of God. Is this attempt succesful? This book is trying to answer this question. Giving any conclusion demands, however, that many other problems have to be indirectly clarified: what is the contemporary Judaism, what are the concepts of God in the Judaism, what the Jewish Reconstructionism actually is, what is the postulate of the non-personal God in Jewish Reconstructionism, is Jewish Reconstructionism a Judasim.

Spis treści

 • Wstęp

 • 1. Rozumienie Boga w tradycji żydowskiej
  • 1.1. Problem istnienia Boga w judaizmie
   • 1.1.1. Pierwsze próby dowodzenia istnienia Boga
   • 1.1.2. Saadia ben Józef
   • 1.1.3. Abraham ibnDaud
   • 1.1.4. Mojżesz Majmonides
   • 1.1.5. Chasdaj Kreskas
  • 1.2. Poznanie natury Boga w judaizmie
   • 1.2.1. Jedność i jedyność Boga
   • 1.2.2. Transcendencja i immanencja Boga
 • 2. Zarys współczesnej myśli żydowskiej
  • 2.1. Nurty teologiczne
   • 2.1.1. Judaizm ortodoksyjny
   • 2.1.2. Judaizm reformowany
   • 2.1.3. Judaizm konserwatywny
  • 2.2. Nurty filozoficzne
   • 2.2.1. Egzystencjalizm żydowski
   • 2.2.2. Esencjalizm żydowski
  • 2.3. Rekonstrukcjonizm jako synteza obu nurtów
 • 3. Charakterystyka rekonstrukcjonizmu żydowskiego
  • 3.1. Mordecai Kaplan jako twórca nowego ruchu
   • 3.1.1. Życie i twórczość Mordecaia Kapłana
   • 3.1.2. Krytyka tradycyjnej myśli żydowskiej
   • 3.1.3. Wpływ współczesnych idei na poglądy Mordecaia Kapłana
   • 3.1.4. Cel i metoda rekonstrukcji
  • 3.2. Ogólne założenia rekonstrukcjonizmu żydowskiego
   • 3.2.1. Judaizm jako cywilizacja
   • 3.2.2. Odrzucenie supernaturalizmu
   • 3.2.3. Zbawienie jako samo spełnienie
 • 4. Koncepcja Boga w rekonstrukcjonizmie żydowskim
  • 4.1. Konieczność zmiany pojęcia Boga
  • 4.2. Metoda badania terminu "Bóg"
  • 4.3. Znaczenie wiary w Boga
  • 4.4. Bóg jako Siła, która prowadzi do odnowy społecznej
  • 4.5. Bóg jako Siła, która prowadzi do odnowy natury ludzkiej
  • 4.6. Bóg w naturze i w historii
  • 4.7. Bóg jako Obecność
 • 5. Krytyka rekonstrukcjonistycznej koncepcji Boga
  • 5.1. Metafizyczne kontrowersje
  • 5.2. Aporie systemowe
  • 5.3. Próba oceny

 • Zakończenie

 • Bibliografia

 • Postulate of a non-personal God, Reconstructionism as a challenge for Jewish theism - summary

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl