Dramat współczesny. Teoria i interpretacja

Written by Anna Krajewska

Product Details

 • Price: 48.72 zł
  38.00 zł
  You Save: 10.72 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): Modern drama. Theory and interpretation
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 88
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 83-232-1498-0
 • Liczba stron: 246 + il. czarno-białe i barwne
 • Liczba arkuszy wyd.: 16, 00
 • Format [cm]: 15, 0 x 21, 0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka stanowi pierwszą próbę sformułowania teorii współczesnego dramatu polskiego, uwzględniającą ważne zjawiska i przemiany dramaturgii europejskiej XX wieku. Wyrasta z przekonania o nowej wizji literaturoznawstwa przechodzącego z narracyjnego w dramatyczne. Autorka podejmuje refleksję nad dramatycznością jako podstawową kategorią współczesności, opisującą dylematy ludzkiego poznania (tragizm, gry, aktorstwo), poszukiwania transcendencji (pustka, milczenie, niewyrażalność) oraz koncepcje wiedzy (niepewności, dialogu, dramatycznej teorii). Swoją uwagę skupia na zagadnieniach teoretycznych, estetycznych i metodolo-gicznych. Pokazuje dramat w ujęciu dynamicznym poprzez różnorodne interpretacje autorskie.
Ta oryginalna perspektywa badawcza zainteresuje literaturoznawców, teatrologów, studentów kierunków humanistycznych.

Abstract (en)

The present book constitutes a first attempt in this country to formulate a theory of modern Polish drama that would take into consideration important phenomena and transformations in twentieth-century European drama. The guiding principle for the present book is the conviction of the existence of a new vision of literary studies that is in the process of transformation from being narrative to that of dramatic. The book reflects on dramatic quality as the basic category of modern life that describes dilemmas of human cognition (of tragedy, acting, the acting profession), the pursuit of transcendency (emptiness, silence, inexpressiveness) as well as concepts of knowledge (of uncertainty, dialogue, dramatic theory).
The work deals with both theoretical, aesthetic and methodological issues as well as shows drama in a dynamic approach through different interpretations of authors. Literary studies that previously eliminated drama from its scope of interest demands now its renewed inclusion in order to be in position to determine its own appropriate set of rules.

Spis treści

 • Wstęp
 •  

 • Rozdział I. Dramat współczesny w badaniach literackich
 •  

 • Rozdział II. Osoba w dramacie
  • "Zna się jedno życie - własne"
  • Dramat w poszukiwaniu autora
  • Od "nie-ja" Scribe'a do "nie-ja" Becketta
  • Powtórzenie, kopia, seria, czyli tęsknota do oryginału
  • Biografia jako pretekst
  •  

 • Rozdział III. Dramat genologii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu
  • O gatunkach współczesnego dramatu
  • Od poetyk sformułowanych do poetyk autorskich
  • Od teatralności do wizualności
  • Od dekonstrukcji do Arystotelesa
  •  

 • Rozdział IV. Poznanie dramatyczne
  • Powtórzenie jako pomyłka i olśnienie
  • Teoretyczne inscenizacje tekstualne i kontekstualne
  • Dramat jako problem nierozstrzygalności i transgresji
  • Poznanie dramatyczne - między olśnieniem a złudzeniem
  • Przed lustrem i ekranem
  • Dramaty lustrzane
  • W pułapce obrazu
  • Dramat istnienia, czyli ludzie i rzeczy przed lustrem rozbitym
  • Dramat tworzenia, czyli słowa przed lustrem ciszy
  • Zwierciadlaność - wizualność - dramatyczność
  • Lśnienie
  • Motyw pułapki w dramacie XX wieku (od Strindberga do Różewicza)
  • Pułapka ciała i duszy
  • Pułapka teatru i księgi
  • Pułapka znaczeń i interpretacji
  • Milczenie - niewyrażalność - pustka
  • Sfera niewyrażalnego w dramacie
  • Poetyka milczenia wobec słów i znaczeń
  • Teatr Ciszy wobec dramatu istnienia
  • Rozpad dramatu wobec niepoznawalności świata
 •  

 • Rozdział V. Cóż po tragedii w czasnie marnym
  • "Nie ma dramatu, to jest cudowne" - Witkacy
  • Hamartia, czyli błądzenie
  • Anagnorisis, czyli rozpoznanie
  • Katharsis, czyli oczyszczenie
  • Figury - szyfry - ślady w dramatach Herberta
  • Figury świata - kształty dramatu
  • Szyfry istnienia - szyfrogramy tekstu
  • Ślady człowieka - znak tragedii
  • Niesmaczne sztuki bez popularnych epilogów
  • Dramat niesmaczny, czyli o potędze smaku
  • Dramaturgia estetycznego ryzyka
 •  

 • Rozdział VI. Dramat komentarza
  • Witkacego inscenizacje tekstualne
  • Marginesy teorii
  • Inscenizacje tekstualne
  • "Ból fizyczny i teoretyczna rozmowa"
  • Świat teorii - świat sztuki
  • Teatralizacja powieści
  • Aktorstwo jako sygnatura dramatyczna autora
  • Kartoteka bez końca
  • Granice tekstu - pola lektury
  • Niedoskonałość, pamięć i sen
  • Istnienie Poszczególne wobec historii
  • Różewicz wobec teorii literatury
 •  

 • Rozdział VII. Dramatyczna teoria literatury
  • Niepewność
  • Utrata pewności
  • Niepewność jako temat dramatyczny
  • Niepewność jako mentalna kategoria estetyczna
  • Dramatyczność
  • Dyskurs narracyjny i dramatyczny
  • Dialogowość
 •  

 • Zakończenie
 •  

 • Nota bibliograficzna
 • Indeks nazwisk i tytułów sztuk teatralnych
 • Spis ilustracji
 •  

 • Modern Drama. Theory and interpretation (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl