Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru

Written by Marta Karasińska

Product Details

 • Price: 8.50 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): Bogusław Schaeffer's philosophy of new theatre
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 71
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 83-232-1169-8
 • Liczba stron: 272
 • Liczba arkuszy wyd.: 19,6
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Tematem pracy są dzieła sceniczne Bogusława Schaeffera, który znany jest dziś przede wszystkim jako kompozytor. Książka przedstawia "dzieło teatralne" Schaeffera, ale także jego ciekawą osobowość. Dwanaście rozdziałów pracy to tyleż "spojrzeń" na jego utwory, każde z innej perspektywy. Konstrukcja owych "spojrzeń" sprawia, że czytelnik może je dowolnie wybierać, przestawiać, otrzymując zawsze dostateczną ilość informacji o danym problemie. Niewątpliwym walorem pracy jest wykorzystanie bogatego materiału źródłowego.

Abstract (en)

The point of departure of the reflection on Bogusław Schaeffer's dramaturgy presented in this book is its dual nature. His works, based equally on the musical techniques of composition and on the rules of literary poetics, offer a new kind of scenic dialogue, new hero, and also original construction pf theatrical space. Problems of the texts discussed here are concentrated on (around) the three themes which are the key ones in Schaeffer's works: music, theatre and philosophy. The context indicated in the book for all of them appears to be not only the modern musicological and philosophical thought but also strict (exact) sciences, mainly physics and the theory of chaos.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl