Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego: od Czarowica do Przełęckiego

Written by E. Kalemba - Kasprzak

Product Details

 • Price: 8.50 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): Prometheus with a quail. Stefan Żeromski's dramas: from Czarowic to Przełęcki
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 65
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 83-232-1054-3
 • Liczba stron: 340
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,75
 • Format [cm]: 11,5 x 16,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka poświęcona dramatom Stefana Żeromskiego proponuje współczesne odczytania utworów, o których pisało b. wielu badaczy, ale które nie miały dotąd całościowego opracowania. Zmagania Żeromskiego z formą gatunkową dramatu i funkcja mitu prometejskiego to jej główne wątki konstrukcyjne. Nowe ujęcie metodologiczne ( teatrolodzy mówią o poznańskiej szkole interpretacji dramatu) podnosi zarówno atrakcyjność problematyki, jak i lektury.

Abstract (en)

This book is an attempt at dramatological analysis of Stefan Żeromski`s theatrical plays, including both their main subject matter connected with the Promethean myth as well as evolution of their dramatic form. Here the autor took into consideration also the specific order of reception of these works, which is expressed in the construction of three parts of the book. The fundamental point of reference as far as genre is concerned is tragedy, but, on the one hand, it is submitted to the influence of melodrama, and, on the other, the piece bien faite construction. Trying to encompass the experience of social life before and after Poland regained independience, the autor modifies the dramatic form - Żeromski`s last play is a comedy which reveals a new situation of the hero and new cognitive possibilities of drama.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl