Krótka historia teatru amerykańskiego

Written by Kazimierz Braun

Product Details

 • Price: 47.04 zł
  42.34 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1424-7
 • Liczba stron: 386
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 11,5 x 17, 5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Pierwsze w języku polskim całościowe opracowanie historii teatru w Stanach Zjednoczonych, napisane przez znakomitego reżysera i teatrologa, od lat mieszkającego w USA. Autor prezentuje dzieje teatru poczynając od teatru kolonialnego XVII i XVIII wieku. Omawia również kształtowanie się życia teatralnego pod koniec XVIII i XIX wieku, "przemysł" teatralny i sztukę teatru końca XIX i 1. połowy XX wieku, teatr popularny i masowy w 2. połowie XX wieku oraz Drugą Reformę Teatru. Całość uzupełniają indeksy: nazwisk i tytułów sztuk. Książka z pewnością zainteresuje studentów teatrologii, filologii, studentów szkół teatralnych oraz miłośników teatru.

Spis treści

Uwagi wstępne
Historia i teatr w Polsce i w Ameryce

Wprowadzenie
Geografia
Historia
Ludzie
Etos

Rozdział l

TEATR KOLONIALNY

Od amatorskiego teatru kolonistów do zawodowego teatru angielskiego w XVIII w.
Teatr niechciany, teatr importowany
Tło historyczne: od początków kolonizacji do niepodległości kolonii
Prekolonialne początki teatru
Narodziny teatru kolonialnego
Teatr amatorski
Kolonialny teatr zawodowy
Budownictwo teatralne
Zmierzch teatru kolonialnego

Rozdział 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ TEATRU AMERYKAŃSKIEGO

Od początków teatru w kraju niepodległym do objęcia życiem teatralnym całego kontynentu: lata 1776-1865
Rozrost kraju - rozwój teatru
Tło historyczne: trudne początki niepodległości
Entreprenerzy
Tworzenie teatralnej mapy Ameryki
Teatr gwiazd
Brytyjskie gwiazdy na scenach amerykańskich
Europejskie - niebrytyjskie - gwiazdy w Ameryce Amerykańskie gwiazdy aktorskie
Zespoły
Widowiska
Budownictwo teatralne

Rozdział 3

TEATR "EPOKI LŚNIĄCEJ OD ZŁOTA"

Przemysł teatralny, teatr gwiazd, sztuka teatru w latach 1865-1918
Aktor zabija prezydenta
Tło historyczne: "epoka lśniąca od złota"
Zwycięstwo rozrywki
Zespoły mieszane
Widowiska masowe
Powstanie przemysłu teatralnego
Epoka melodramatu
Wesoła czwórka: minstrel, burleska, rewia, wodewil Złoty wiek amerykańskiego
aktorstwa
Zagraniczne gwiazdy aktorskie w Ameryce
Początki reżyserii w Ameryce
Sceny, scenografie, maszynerie, widownie
Wzorem Europejczyków
Ku teatrowi artystycznemu

Rozdział 4

SZTUKA I POLITYKA W TEATRZE

Teatr artystyczny i zaangażowany oraz teatr komercyjny w latach 1918- -1945
Teatr "ryczących lat dwudziestych" i "wielkiego kryzysu"
Tło historyczne: od zwycięstwa za oceanem do porażki w domu
Teatr artystyczny okresu międzywojennego
Teatr społeczny i polityczny okresu międzywojennego
Nowa scenografia
Europejskie wzorce i wyzwania
Przemysł teatralny w okresie międzywojennym Teatr czasu wojny
Eksplozja musicalu

Rozdział 5

TEATR POPULARNY W 2. POŁOWIE XX WIEKU

Teatry terenowe, festiwale szekspirowskie i przemysł teatralny oraz sieć teatrów uniwersyteckich w latach 1945-2000
Od amerykańskiego "tygla" do wielokulturowej "mozaiki"
Tło historyczne: Ameryka na scenie globu
Nowa struktura życia teatralnego
Teatry terenowe
Festiwale szekspirowskie
Sieć teatrów uniwersyteckich
Amerykańskie królestwo musicalu
Artyści-zawodowcy

Rozdział 6

DRUGA REFORMA TEATRU W AMERYCE

Od powstania ruchu teatrów alternatywnych do załamania się awangardy: 1945-2000
Rewelacja amerykańskiej awangardy
Tło historyczne: Wietnam, dekonstrukcja, postmodernizm
Amerykanie wobec reform teatru w XX wieku
Ruch "off-Broadway" i "off-off-Broadway"
Amerykański teatr wspólnoty
Amerykański teatr nowego rytuału
Historia Ameryki i teatru amerykańskiego

Podsumowanie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks tytułów sztuk, widowisk, adaptacji, warsztatów
Nota o Autorze

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl