Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych

Written by Magdalena Piorunek

Product Details

 • Price: 31.50 zł
  28.35 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 147
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-1977-4
 • Liczba stron: 220
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Analiza biegu życia zawodowego człowieka w okresie transformacji ustrojowej jest w ujęciu autorki źródłem pogłębionych refleksji na temat ludzkich wyborów i ich uwarunkowań. Szczególnie przełom ustrojowy, który symbolizują wydarzenia roku 1989, jest swoistą cezurą mającą wpływ na obszar badań w naukach społecznych. W książce niezwykle interesująca jest refleksja dotycząca modyfikacji wzorców ludzkiego życia - przemian biograficznych występujących na styku starego i nowego ładu. Książka wielowątkowa, wnosząca oryginalne spostrzeżenia, które można odnieść do praktyki edukacyjnej. Stanowi również godny naśladowania wzór zastosowania metody biograficznej.

Spis treści

Tytułem wstępu

1. Bieg życia ludzkiego. Fenomen biografii i jego badanie
1. Biografia - desygnaty, cechy rudymentarne
2. Badanie biografii

2. Obiektywno-historyczne przesłanki przebiegu ludzkiego życia w zderzeniu epok
1. Od nowoczesności do ponowoczesności. Wymiar przemian kulturowo-społecznych jako kontekst biografii
2. Wymiar przemian goci. Wymiar przemian kulturowo-społecznych jako kontekst biografii
2. Wymiar przemian gospodarczych jako kontekst budowania drogi życiowej
3. Biografia zawodowa w toku zmian

3. Bieg życia zawodowego człowieka w badaniach autorskich. Zamysły, konkretyzacje

4. Zróżnicowanie dróg zawodowych. Subiektywny wymiar zmagania się z życiem. Studia przypadków
1. Biografia 1. W zmaganiu z historią
2. Biografia 2. W zmaganiu z samym sobą
3. Biografia 3. Wykorzystać szansę
4. Biografia 4. Z wewnętrznym "żyroskopem"
5. Biografia 5. Z wiatrem w żaglach
6. Biografia 6. Nie myśleć o przyszłości

5. Biograficzne wymiary pracy
1. Znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka. Praca jako obowązek i zadanie versus pasja i powołanie
2. Aktywność versus pasywność w biegu życia zawodowego
3. Zmiana systemowa - ewaluacja, biograficzne odniesienia

6. O biografiach zawodowych - pomiędzy paradygmatem normatywnym i interpretatywnym
1. Wybrane aspekty zawodowych biografii w kontekście ilościowym
2. Typologie biografii zawodowych (wzory karier)

7. W kalejdoskopie życiowych doświadczeń. Konkluzja

Bibliografia

A Course of Individual's Vocational Life. A Context of Cultural Transformations (Summary)Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl