Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji

Written by Aleksandra Jasielska

Product Details

 • Price: 22.00 zł
  16.50 zł
  You Save: 25.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): Characteristics and Consequences of the Colloquial Understanding of Emotions
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia nr 12
 • ISSN: 1898-0473
 • ISBN: 978-83-2322614- 7
 • Liczba stron: 232
 • Liczba arkuszy wyd.: 15,5
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)


Tematem książki jest wiedza na temat emocji, jaką konstruują ludzie, aby zrozumieć emocje zarówno swoje, jak i innych ludzi. Pozycja ta jest próbą udzielenia odpowiedzi na laickie z punktu widzenia nauki pytania dotyczące natury emocji, takie jak: „Jak płaczą żaby?”, „Kiedy gniew jest słuszny, a smutek uroczy?”, „Czy łzy wzruszenia to ryzyko podtopienia?”. Myślą przewodnią jest opis aspektu formalnego i strukturalnego potocznego rozumienia emocji oraz zdiagnozowanie jego funkcji i wartości operacyjnej. W pierwszej części Autorka zajmuje się kolejno: oddzieleniem teorii emocji ludowych od potocznych, porównaniem teorii naukowych i laickich, opisem treści, modeli rozumienia oraz konsekwencji potocznych teorii. W części drugiej przedstawia udział formacji prototypowej w kształtowaniu leksykonu emocji. Części trzecia poświęcona została emotywnemu znaczeniu emocji podstawowych i złożonych, międzynarodowym porównaniom w tym  zakresie oraz symbolizmowi fonetycznemu. Czwarta część dotyczy konsekwencji złożoności emocjonalnej egzemplifikowanej w teorii aleksytymii oraz koncepcji złożoności integratywnej.

Abstract (en)


The theme of this book is the knowledge about emotions that people construct in order to understand their own as well as others' emotions. The book attempts to answer questions about the importance and meaning of emotional processes, which are lay questions from a scientific point of view. The main idea is to describe the formal and structural aspect of the colloquial understanding of emotions as well as to identify its functions and operational value. The first part presents, in the following order: the separation of folk theories of emotions from common theories of emotions, the comparison between scientific and lay theories, and a description of the content, the models of understanding as well as the consequences of common theories. The second part presents the role that prototype formation plays in developing the lexicon of emotions. The third part is devoted to the emotive meaning of basic and complex emotions as well as to international comparisons in this regard and phonetic symbolism. The third part deals with the consequences of emotional complexity which is exemplified by the theory of alexithymia as
well as the concept of integrative complexity.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl