Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych

Written by Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski

Additional Info

 • Tytuł (en): The World of Digital Natives. Youth in Search of Self
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 177
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2476-1
 • Liczba stron: 202
 • Liczba arkuszy wyd.: 10,00
 • Format [cm]: 14,5 x 20.5
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)


Tematem pracy są zjawiska wynikające z gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii, które umożliwiają komunikację na niespotykaną dotychczas skalę oraz realizowanie wielorakich potrzeb psychospołecznych w formach dotąd niewyobrażalnych, w rzeczywistości, która jest, ale jednocześnie nie jest „namacalna”. Praca ukazuje społeczności Digital Natives w kontekście zjawisk zakłócających proces konstruowania trwałych więzi społecznych, zaburzających komunikację interpersonalną, utrudniających odnalezienie Ja indywidualnego i kolektywnego, Ja potrafiącego „być” wśród innych i z nimi, rozumiejącego nie tylko zmiany zachodzące w sieci powiązań społecznych, ale przede wszystkim samego siebie, by nadać sens życiu i nie doświadczać osamotnienia.

Abstract (en)The book shows the community of Digital Natives in the context of phenomena which interfere with the construction process of permanent social ties, which disturb interpersonal communication, making it difficult to find an individual and collective I, the I that is able to "be" among other people and with others, the one that not only understands the changes occurring in the social networks, but most of all understanding oneself in order to invest their lives with meaning and not to experience loneliness in a crowd of people surrounding an individual.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl