Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne

Written by Kąkolewicz Mariusz

Additional Info

 • Tytuł (en): Learning as the constructing of knowledge. Qualia, consciousness and information technologies
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Technologia Kształcenia nr 20
 • ISSN: 0137-1401
 • ISBN: 978-83-232-2324-5
 • Liczba stron: 394
 • Liczba arkuszy wyd.: 29,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, błyszcząca

Abstrakt (pl)

Brak w sprzedaży (wyczerpany nakład)

W książce przedstawiono procesy uczenia się jako drogę tworzenia osobistych konstruktów poznawczych podmiotu, odwołując się do najnowszych ustaleń i teorii z filozofii umysłu, psychologii poznawczej i szerzej kognitywistyki. Zaprezentowano autorską teorię qualiów w edukacji, model sfer refleksji oraz koncepcję strategii uczenia się poprzez konstruowanie zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy (ZRSW). W pięciu rozdziałach przedstawiono kolejno: cywilizacyjno-technologiczny kontekst konieczności zmiany postrzegania procesów edukacyjnych, w tym przesunięcia akcentu z nauczenia na uczenie się; zagadnienia różnych kontekstów interpretowania pojęć: wiedza, umysł, świadomość i qualia; autorską teorię qualiów w edukacji uzasadniającą znaczenie poznawania bezpośredniego; różne koncepcje i zalety koncepcji konstruktywizmu edukacyjnego; nową rolę technologii medialnych w procesach uczenia się oraz koncepcję ZRSW.

Abstract (en)

Brak w sprzedaży (wyczerpany nakład)

The monograph presents learning as a way of creating personal constructs of cognitive entity, referring to the latest findings and theories of philosophy of mind, cognitive psychology and cognitive science. It presents autho's theory of qualia in education, model of spheres of reflection and the concept of leaming strategy through the construction of the external representation of knowledge structures (ERKS).

Spis treści

Brak w sprzedaży (wyczerpany nakład)

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl