Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością

Written by Hanna Krauze-Sikorska (red.)

Additional Info

 • Tytuł (en): Dimensions of social participation in life. Between childhood and adulthood
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 157
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2272-9
 • Liczba stron: 344
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,0
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, błyszcząca
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Brak w sprzedaży - wyczerpany nakład

Wykrystalizowanie się nowej formacji kulturowej nazwanej przez Zygmunta Baumana „ponowoczesnością” przejawia się w dynamizmie życia społecznego, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi międzyludzkich, próbach podważenia tradycyjnych wartości aksjologicznych. Wyzwaniem dla współczesnego człowieka staje się poszukiwanie takich strategii działania, które oparte na osobistym zaangażowaniu, otwartości, odpowiedzialności, pozwolą mu odkryć siebie samego, doświadczać personalizacji, będąc wśród innych i z innymi. Rozważania zawarte w tej monografii ukazują człowieka – od dzieciństwa po dorosłość – jako istotę, która budując wspólnotę z otaczającą go rzeczywistością materialną i innymi ludźmi, pragnie także odnajdować swoje powołanie i samodzielnie decydować o swoim losie.

Abstract (en)

Brak w sprzedaży - wyczerpany nakład

A challenge for a modern man becomes the search for such action strategies which are based on personal commitment, openness, and reliability. These strategies will allow people to discover themselves and others, learn to cooperate with them and for their benefit. The authors of theoretical approaches and empirical studies covered in this publication concentrated on presenting different meanings and dimensions of social participation of a person in life, beginning from childhood to adulthood. The authors have also shown a rich perspective, interdisciplinarity and “multidimensionality” of the analyzed problems. The whole text allows the reader to think about relations with others and the world, because never had so many cases been dependent on man’s “multidimensionality” and his readiness to build his own biography, whose value is also marked by taking part in social life.

Spis treści

Brak w sprzedaży - wyczerpany nakład

Przedsłowie. Rzecz o nauczycielskim spełnianiu się (HELIODOR MUSZYŃSKI)         
Twórcze uczestnictwo w biegu życia. O naukowcu i nauczycielu nauczycieli, czyli Profesor Halinie Sowińskiej (HANNA KRAUZE-SIKORSKA)         
Wstęp (HANNA KRAUZE-SIKORSKA)         
JADWIGA LUBOWIECKA
Obrazy dzieciństwa w świecie dorosłych         
GRAŻYNA RURA
Dramatycznie doświadczane dzieciństwo         
KATARZYNA SEGIET
Czas dobrej jakości jako nowa wartość interakcji dorosłego z dzieckiem         
KLAUDIA MIKOŁAJCZYK
Wspólne zaangażowanie jako najważniejszy czynnik rozwoju dziecka
w drodze ku samodzielności         
BOŻENA GRZESZKIEWICZ
Sytuacja dziecka w rodzinie rozłączonej         
WALDEMAR SEGIET
Edukacja – rodzina: o edukacji w szczególnym kontekście, jakiego dostarcza rodzina

KINGA KUSZAK
Mechanizmy kształtowania się kompetencji komunikacyjnych dziecka         
JÓZEFA BAŁACHOWICZ
Dziecko w roli ucznia w opinii nauczycieli klas początkowych a oblicza szkolnej socjalizacji         
ELŻBIETA MISIORNA
Aktywne uczestnictwo dziecka w kreowaniu rzeczywistości szkolnej         
JOANNA MARIA GARBULA, MAŁGORZATA KOWALIK-OLUBIŃSKA
Klasa szkolna jako przestrzeń uczenia się we współpracy z rówieśnikami         
EWA KASPEREK-GOLIMOWSKA
Rola szkolnej edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu społecznym         
MAGDALENA PIORUNEK
Adaptacyjny i specjalizacyjny wymiar uczestnictwa społecznego w świecie zawodowym     
MICHAŁ KLICHOWSKI
Hiperstrukturalne uczestnictwo – postmodernistyczny wymiar życia młodzieży         
ANDRZEJ OLUBIŃSKI
Uczelnia wyższa w procesie kształtowania postaw młodzieży         
IRENA ADAMEK
Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zniewolenia i samostanowienia         
BOGUSŁAWA DOROTA GOŁĘBNIAK
Nauczyciele o społecznym wymiarze całożyciowego uczenia się         
MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO
Kompetencje interpersonalne nauczyciela nauczycieli         
ANDRZEJ JANOWSKI
Kontakty prywatne z Aleksandrem Kamińskim         
TERESA PARCZEWSKA
O przyjaźni jako wartości w relacjach społecznych         
HANNA KRAUZE-SIKORSKA
Samotność w procesie artystycznego tworzenia – między osobistym spełnieniem a społeczną izolacją         
AGATA DRZEWUCKA
Art brut. Sztuka ludzi wykluczonych         
RENATA MICHALAK
Rola wsparcia społecznego w procesie zmagania się jednostki z kryzysami rozwojowymi     
ANDRZEJ TWARDOWSKI
Uwarunkowania integracji społecznej osób niepełnosprawnych         
Kilka podsumowujących refleksji

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl