Poznańskie Targi Książki PROGRAM

Pawilon 7, MTP (wejście od ul. Śniadeckich)

Panel I: O odrębności języka polskiego w literaturze i życiu prywatnym

1.03, godz. 12.00-15.30, paw. 7, sala F

12.00 Kanon literatury dziecięcej a edukacja kulturowa
- Kanon literatury światowej jako przekład – czy wybór przekładu ma znaczenie i dlaczego warto pamiętać o tłumaczach w pracy z dziećmi?
- Poszerzenie kompetencji interkulturowych w pracy z literaturą dziecięcą
- Spotkanie między kulturami w mediach i z pomocą mediów
dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska, prof. UAM, Zakład Językoznawstwa Stosowanego UAM
dr hab. Beate Sommerfeld, prof. UAM, Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego UAM
dr Anna Fimiak-Chwiłkowska, Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego UAM
13.30 Pary dwujęzyczne: Prywatna polityka językowa wobec dzieci
- Adaptacja językowa cudzoziemców w parach z obywatelami polskimi
- Stopień świadomości językowej w parach dwujęzycznych
- Strategie językowe podejmowane przez pary dwujęzyczne wobec wychowywania dzieci
- Ocena konsekwencji wychowania dzieci w dwujęzyczności
- Reakcje i postawy językowe dzieci w rodzinie oraz poza domem, m.in. w szkole
dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. US, Zakład Językoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński
14.30 „Listy do Wandy", czyli osiem lat wojennej rozłąki. Ciekawa historia na rynku książki – jak to się teraz robi?
- Rynek książki w Polsce
- Dobry pomysł, ciekawa historia
- Poszukiwanie obudowania
- Edycja źródeł – poprawiać czy pieścić?
- Jak dobrać obrazki?
- Przesłanie
Piotr Dobrołęcki, Polska Izba Książki, rynek-książki.pl, red. naczelny Magazynu Literackiego „Książki”
15.30

Zakończenie

Zapisy za pośrednictwem formularza

Udział w panelach tematycznych jest bezpłatny.
Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Wszelkie informacje można uzyskać, pisząc na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Panel II: Czy teatr można zmieścić w pudełku?

2.03, godz. 10.30-16.00, paw. 7, sala E

10.30 Pudło pełne szeptów i pejzaży
- Unikalność teatru w terapii jako doświadczenia relacyjnej wspólnoty ludzi tworzących
- Zadania aktorskie: dyscyplina i działanie poza schematem
- Proces teatroterapii jako sztuka reagowania i wspomaganie przekraczania granic
dr Anita Stefańska, Zakład Arteterapii, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
11.30 Wykorzystanie teatru kamishibai w pracy z osobami dorosłymi
- Dorośli też potrafią być kreatywni
- Kamishibajanie w Gnieźnie – o co w tym chodzi?
Katarzyna Wilczkowska, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie
12.30

Przerwa

13.00 Kamishibai – przez relacje do twórczości, twórcza metoda pracy z książką. Warsztaty
- Prezentacja kamishibai
- Relacja jako podstawa udanej sytuacji edukacyjnej
-Twórcze działanie – kamishibai w praktyce
- Prezentacja dobrych praktyk na gruncie polskim
Zofia Piątkowska-Wolska, Wydawnictwo Tibum z Katowic
15.00 Silva rerum, czyli łacina hasa po łąkach i lasach – fraszki i igraszki z łaciną i z dziećmi, przy wykorzystaniu czytania wrażeniowego
- Łacina to jest fraszka – od inspiracji do realizacji
- Prezentacja książki z ukazaniem waloru wprowadzania humoru i zaskoczenia do edukacji dzieci podczas zapoznawania ich z korzeniami języka łacińskiego i implikacji we współczesności
dr hab. Monika Miazek-Męczyńska, Instytut Filologii Klasycznej UAM
mgr Małgorzata Swędrowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
16.00

Zakończenie

Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe UAM, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

Zapisy za pośrednictwem formularza

Udział w panelach tematycznych jest bezpłatny.
Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Wszelkie informacje można uzyskać, pisząc na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Panel III: Prawo autorskie dla wydawców

1.03, godz. 13.30-15.30, paw. 7, sala B

Wydawca a prawa autorskie: co zrobić, żeby wilk był syty, a owca cała, czyli wydawca mógł korzystać z utworu, a prawa autora były należycie chronione.

Prawo autorskie przynosi nieustanne wyzwania, domagając się odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób korzystać z utworów, by z jednej strony realizować cele wydawcy, z drugiej zaś należycie chronić prawa twórcy? Konkretne problemy dotyczą takich zagadnień, jak: zakres ochrony autorskich praw osobistych w kontekście nadzoru autorskiego (korekty autorskiej), korzystanie z utworów zależnych, współautorskich oraz połączonych do wspólnej eksploatacji, wydawniczych praw pokrewnych – do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, dozwolonego użytku chronionych utworów i jego konkretnych postaci. Nieustająco gorącym tematem są różnego typu klauzule umowne w umowach prawa autorskiego.

Na te problemy nakładają się zmiany w przepisach – szczególnie rok 2018 upłynął pod znakiem istotnych zmian w prawie autorskim, a i bieżący rok nie będzie pod tym względem uboższy. Od 19 lipca 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, kompleksowo regulująca działalność organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Natomiast nadal trwają prace nad projektem nowelizacji prawa autorskiego, który wdraża do polskiego prawa Dyrektywę 2017/1564, dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Wspomniana dyrektywa, zwana potocznie Dyrektywą Marrakesz, rodzi szereg obaw szczególnie w środowisku wydawców, którzy obawiają się, że wskutek nowych przepisów stracą kontrolę nad swoimi zasobami treściowymi. Również wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku słynnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) stawia znaki zapytania przy korzystaniu z wizerunku.

Spotkanie poprowadzi:

adw. Joanna Hetman-Krajewska (Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM w Warszawie)

Organizator: Wydawnictwo Naukowe UAM

TARGOM TOWARZYSZY:

Obwoźna Czytelnia Komiksów – daje możliwość obejrzenia i poczytania najciekawszych albumów komiksowych z największego zbioru powieści rysunkowych w Polsce (własność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), a także zapoznania się z ofertą wydawniczą Biblioteki.

WSTĘP WOLNY

Pełny program oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl