The Consistency Concept in Management. Operational Approach

Written by Michał Flieger (ed.)

Product Details

 • Price: 27.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): (pl) Koncepcja spójności w zarządzaniu. Podejście operacyjne
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-3508-8
 • Liczba stron: 214
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa + lakier UV
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (en)

The subject of the monograph is topical and important. As dynamic changes take place in the surrounding of organizations, changes which are new in their nature and which are significant and rapid, the publications which deal with organizational effectiveness and efficiency should be considered valuable. It is especially true when new management concepts are involved. The concept of consistency is new in management and the authors choose eight management areas in which they search for consistency perspectives, platforms and subsystems.

What is helpful for understanding this subject is the book's logical layout, where a description of the basics of consistency are followed by an analysis of specific consistency platforms. This aspect is especially important taking into consideration target readers of the monograph, who are not only management specialists but also practitioners who may need an introduction to the concept before more specific issues occur.

What should be underlined is the fact that the variety of the consistency issues analyzed in the book may attract specialists and managers from different management areas. The book fills an important gap in management theory and, at the same time, provides substantial practical knowledge, which makes it a must-have for management scientists, as well as for managers in every kind of organizations.

Abstrakt (pl)

Książka poświęcona jest relatywnie nowej w teorii zarządzania koncepcji spójności organizacyjnej oraz jej operacjonalizacji w aspekcie perspektyw, podsystemów i mierników spójności w organizacji. Autorzy szczegółowo analizują zagadnienia związane ze spójnością organizacji procesowej, spójnością w zarządzaniu zasobami IT, zasobami ludzkimi i wiedzą, a także spójności w zarządzaniu logistyką i rachunkowością. Analizie poddano również spójność w zarządzaniu sieciami oraz, w obszarze  zarządzania publicznego, zarządzanie służbą zdrowia. Opracowanie umożliwia lepsze zrozumienie istoty koncepcji spójności, zawiera jej uszczegółowienie teoretyczne, co zwiększa jej aplikacyjność w organizacjach niezależnie od ich rodzaju i branży, a także dostarcza praktycznej wiedzy menedżerom chcącym zastosować założenia koncepcji w praktyce.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl