Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Written by Robert Kudłak

Product Details

 • Price: 18.00 zł
  16.20 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): Insttutonal antecedents of corporate social responsibility
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-3358-9
 • Liczba stron: 144
 • Liczba arkuszy wyd.: 9,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) narodziła się w Stanach Zjednoczonych, obecnie rozpowszechniła się wśród przedsiębiorstw działających w wielu państwach świata. Jedno z najważniejszych pytań stawianych przez badaczy zajmujących się CSR dotyczy przyczyn podejmowania przez przedsiębiorstwa dobrowolnych, wykraczających poza obowiązki prawne działań na rzecz pracowników, środowiska przyrodniczego oraz lokalnej społeczności. Przez kilka dekad badań nad CSR naukowcy skupiali się przede wszystkim na etycznych i strategicznych wyjaśnieniach tego zjawiska. Początek XXI wieku przyniósł zwrot ku poszukiwaniom instytucjonalnych uwarunkowań, których występowanie oraz siła mogą skłaniać przedsiębiorstwa do zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu. Niniejsza praca wpisuje się w instytucjonalny nurt badań nad CSR, cześć pierwsza zawiera porównanie uwarunkowań instytucjonalnych występujących w różnych modelach państwa dobrobytu (model europejski vs. model amerykański) oraz wyjaśnienie, w jaki w sposób różnice te wpływają na skłonność oraz poziom zaangażowania przedsiębiorstw w CSR w krajach wysokorozwiniętych. Druga część stanowi próbę wyjaśnienia przyczyn rozpowszechniania CSR w państwach przechodzących transformację systemową. Celowi służy koncepcja izomorfizmu instytucjonalnego.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl