Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych

Written by Katarzyna Czaińska

Additional Info

 • Tytuł (en): Factors shaping the organizational culture in multinational enterprises
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: Nauki Ekonomiczne nr 24
 • ISSN: 0137-141X
 • ISBN: 978-83-232-2582-9
 • Liczba stron: 270
 • Liczba arkuszy wyd.: 19,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Książka o charakterze interdyscyplinarnym, przedstawia wyniki badań nad problemem zatrudnienia w przedsiębiorstwie osób z różnych kręgów kulturowych. Prace rozpoczęła autorka w 2007 roku w ramach projektu naukowego „Intercultural Aspect of Business Ethics”. W ciągu pięciu lat prowadzono badania przedsiębiorstw i ośrodków naukowych w Indiach, Nigerii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii, Hiszpanii i in., co zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem aplikacji do diagnozowania stopnia przygotowania przedsiębiorstwa do interkulturowości zasobów ludzkich o nazwie RIO (z ang. Ratio of Interculturalism od Organization, dostępnej poprzez stronę internetową rio.edu.pl). W publikacji przedstawione zostały podstawy teoretyczne prowadzonych badań, metodyka badawcza oraz wnioski będące podstawą do stworzenia oprogramowania aplikacji. Książka zainteresuje zarówno przedstawicieli nauki o zarządzaniu, jak i psychologów, socjologów, kulturoznawców, teoretyków i praktyków globalnego biznesu.

Abstract (en)

The book entitled is an interdisciplinary presentation of the organizational culture factors affecting today’s enterprises, particularly in the context of the internationalisation of human resources. The book presents linking organizational culture issues with issues of identity, socialization, ethics and motivation on the background of social, economic and technological change. Theoretical study is enhanced by the research surveys, interviews, observations and experiments carried out by the author with representatives from countries such as United Kingdom, India, Finland, Denmark, Nigeria, the United States, etc. Also presented the application of RIO (Ratio of Interculturalism of Organization) used for diagnosis of enterprises. It is, therefore, a book for all people who are interested in international and cultural management.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl