Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa. Przestrzeń i symbolika "Mistrza i Małgorzaty"

Written by Ewa Krawiecka

Product Details

 • Price: 36.96 zł
  33.26 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): Apocalypse according to Mikhail Bulgakov. Space and symbolism of The Master and Margarita
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 107
 • ISSN: 0554-8160
 • ISBN: 978-83-232187-8-4
 • Liczba stron: 282
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstract (en)

In this book the author attempts to offer a new interpretation of one of the greatest masterpieces of literature which this "cult novel" has become and which has been recognised in many rankings as the most important literary work of the 20th century. The present work shows in the new light the life and work of Mikhail Bulgakov, placing him in the prophetic trend en-compassing people fighting for political and religious freedom as well as freedom of speech and of people struggling for social justice, opposing racism, violence and lawlessness. In her work the author proves that The Master and Margarita is a great literary Apocalypse. Literary and thematic features as well as rich symbolism, references to The Apocalypse of St John are elements which were consciously used by Bulgakov, which are not accidental and which also fulfil the genological features of Apocalypse. They explicitly speak in favour of a hypothesis that The Master and Margarita is a great literary Apocalypse.

Spis treści

 • Przedmowa
 •  

 • Wprowadzenie
 •  

 • ROZDZIAŁ I. Środowisko życiowe Michaiła Bułhakowa
  • 1. Ze zdrowych korzeni religijno-kulturalnych
  • 2. Konflikt między erosem a posłannictwem twórcy
  • 3. Sposoby szukania drogi pisarskiej w czasie politycznego dławienia wolności
  • 4. Pisarz w profetycznym posłannictwie niepoddany zniewoleniu
  • 5. Powtórne narodziny pisarza
  • 6. "Jak ja to wszystko dokładnie przewidziałem!"
  •  

 • ROZDZIAŁ II. Wielowymiarowość przestrzeni
  • 1. Różnorakie pojęcia przestrzeni
  • 2. Struktura przestrzenna powieści
   • 2.1. Miejsca zamknięte i otwarte: teatr i kosmos
   • 2.2. Przestrzeń "dekoracji i rekwizytów"
   • 2.3. Sceny naddane
   • 2.4. Przestrzenie mirabiliów
  • 3. Wielość przestrzeni Mistrza i Małgorzaty
  •  

 • ROZDZIAŁ III. W kręgu symboliki
  • 1. Wokół pojęcia symbolu
  • 2. Symbolika antropomorficzna
  • 3. Symbolika kosmiczna i żywiołów
  • 4. Symbolika opozyq'i światła i ciemności
  • 5. Symbolika teriomorficzna
  • 6. Symbolika chromatyczna
  • 7. Symbolika architektury przestrzeni
  • 8. Symbolika floralna i arboralna
  • 9. Symbolika arytmetyczna
  • 10. Podsumowanie
  •  

 • ROZDZIAŁ IV. Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa
  • 1. Apokaliptyka żydowska i apokryficzna
  • 2. Miejsca wspólne z Apokalipsą Janową
   • 2.1. Istota wizji
   • 2.2. Postulat aktualności, oniryczność wizji, pseudonimia
   • 2.3. Tematyka
  • 3. Bułhakowowska apokaliptyka
  • 4. Symbolika apokaliptyczna
  •  

 • Zakończenie
 • Bibliografia
 •  

 • Apocalypse according to Mikhail Bulgakov. Space and symbolism of The Master and Margania (S u m m a r y)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl