NEW PUBLICATIONS

Journal of Gender and Power Vol. 9, No. 1, 2018

Written byAgnieszka Gromkowska-Melosik (Editor-in-Chief)

Product Details

 • Price: 15.00 zł

Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biografczne)

Written byJerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk (red.)

Product Details

 • Price: 56.00 zł

Product Details

 • Price: 30.00 zł

Product Details

 • Price: 58.00 zł

Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca

Written by Ewa Solarczyk-Ambrozik, Magdalena Barańska

Product Details

 • Price: 32.00 zł

Product Details

 • Price: 38.00 zł

Product Details

 • Price: 45.00 zł

Product Details

 • Price: 52.00 zł

Product Details

 • Price: 18.00 zł

Studia Prawa Publicznego 2(22)/2018

Written byKrystyna Wojtczak (red.)

Product Details

 • Price: 16.00 zł

Product Details

 • Price: 43.00 zł

Czasopismo Prawno-Historyczne; tom LXX, zeszyt 1

Written byMałgorzata Materniak-Pawłowska (red.)

Product Details

 • Price: 55.00 zł

Product Details

 • Price: 38.00 zł

Product Details

 • Price: 46.00 zł

Symbolae Philologorum Posnaniensium XXVIII/1

Written byElżbieta Wesołowska (red.)

Product Details

 • Price: 16.00 zł

Krajobraz po transformacji tom I

Written byBogusław Zieliński (red.)

Product Details

 • Price: 21.00 zł

Product Details

 • Price: 14.00 zł
  11.00 zł
  You Save: 3.00 zł

Krajobraz po transformacji tom II

Written byBogusław Zieliński (red.)

Product Details

 • Price: 18.00 zł

Product Details

 • Price: 26.00 zł

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675

Written byMichał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl