Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w ujęciu normatywnym, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (ustawy makroostrożnościowej). W niezbędnym zakresie analiza ta zawiera również odniesienia do makroostrożnościowych regulacji w Unii Europejskiej i w wybranych państwach członkowskich. Przedstawiana monografia zawiera dogmatycznoprawną analizę regulacji nadzoru makroostrożnościowego, umiejscowiającą nadzór makroostrożnościowy w sieci stabilności finansowej oraz w systemie prawa rynku finansowego i prezentuje wszechstronne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego (systemowe, sieciowe, wielopłaszczyznowe, instytucjonalne, materialnoprawne oraz funkcjonalne) zakończone oceną, z prawnego punktu widzenia, normatywnych szans i zagrożeń dla urzeczywistnienia stabilności finansowej w Polsce.

Książka ta zawiera propozycję doktrynalnego ujęcia obowiązujących przepisów krajowego, polskiego nadzoru makroostrożnościowego w dokonującym się procesie nadzorczej konwergencji sieciowej, uwzględniającą również trudną drogę kształtowania się tego nadzoru i może stanowić lekturę dla specjalistów z zakresu prawa rynku finansowego.

Additional Info

  • Dziedzina Prawo
  • Typ publikacji Monografia
  • Termin wydania -
  • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Praca dotyczy pojęcia środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie zawartego w art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chociaż jest to jedno z istotniejszych pojęć z zakresu swobody przepływu towarów w UE, to jego zakres nie jest jasno określony. Warto pamiętać, że swoboda przepływu towarów odgrywa doniosłą rolę w ramach rynku wewnętrznego UE. Pozostaje też istotna dla europejskiej integracji nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale także wpływa na interpretację pozostałych swobód traktatowych oraz prawa rynku wewnętrznego. Wypracowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnia pojęcia środków o skutku równoważnym oraz związane z nią tzw. formuły są szeroko znane, jednakże stosowanie art. 34 TFUE nadal charakteryzuje brak jednolitości zarówno w orzecznictwie sądów krajowych, jak również Trybunału Sprawiedliwości. Brak jednolitego stanowiska można zaobserwować także w literaturze przedmiotu, co dodatkowo utrudnia stosowanie art. 34 TFUE. W niniejszej pracy zaprezentowano poglądy i stanowiska zajmowane w orzecznictwie i doktrynie oraz zaproponowano na tej podstawie rozwiązanie problemów związanych z pojęciem środków o skutku równoważnym.

Additional Info

  • Dziedzina Prawo
  • Typ publikacji Monografia
  • Termin wydania -
  • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 162

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl