Abstrakt (pl)

Książka opowiada o Fryderyku II zwanym Wielkim w nieco inny sposób, niż zwykle się go przedstawia w Polsce. Autor zwraca szczególną uwagę na działania króla w kontekście epoki oświecenia, czyli czasów, gdy liberalne idee polityczne zaczęły dominować w literaturze politycznej, a po jakimś czasie również w praktyce. Historiografia polska ocenia często tego władcę zdecydowanie negatywnie, przypisując mu inicjatywę i dokonanie pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej (1772), tak jakby władcę należało oceniać z punktu widzenia innego państwa niż to, nad którym panuje. Stosunkowo rzadziej myśli się o Fryderyku II Hohenzollernie w kontekście wzrostu potęgi Prus za jego panowania. Jeśli nawet zauważa się przeprowadzone reformy, to i tak przedstawia się go jako ponurego militarystę wyduszającego ostatni grosz z biednego ludu na prowadzenie wojen. Zapomina się o tolerancji religijnej, która była wówczas w Prusach niezrównana, faktycznej i wytrwałej pracy dla dobra ludu, budowaniu zrębów handlu w feudalnym wciąż państwie, inspirowaniu imigracji zarobkowej do Prus i niechęci do długotrwałych wojen. Fryderyk II nie jest też zazwyczaj ukazywany na tle innych władców Europy jego czasów oraz jako postać odgrywająca wiodącą rolę w życiu naukowym i kulturalnym kontynentu. Powstałą lukę stara się wypełnić ta praca, oddając poniekąd królowi co królewskie.

Abstract (en)

This book tells us a significantly different story about Frederick II Hohenzollern, than the one we are accustomed to in Poland. The main axis here is his policy towards his own State in the context of the Age of Enlightenment, i.e. the historic period in which the liberal tendencies started to dominate the political literaturę and politics. The Polish historiography usually depicts him invariably negatively – as the main inspiration of the first partition of Poland (1772), as if the duty of this ruler were taking care of Poland’s welfare, not Prussia’s. Frederick the Great is far less frequently as the example of a succesful refomer of his state. But even if he is, the literaturę dominates the historiography and he is depicted usually as a bleak militarist, taxing his subjects to poverty in order to have more money for endless wars. Polish historian totally forget about prussian matchless religious toleration, of Frederick’s constant efforst to make the life of his subjects better, about creating Prussian trade from almost nothing, about inspiring immigrants, especially religious ones to come and dwell in Prussia, and king’s hatred of long wars. They aslo forget that every king should be compared with other contemporaty rulers, and not with some dreamed utopia, and as a leading figure od arts and sciences of his era which he definitely was.  This book is an attempt to render unto king what is king’s.

Additional Info

  • Dziedzina Historia
  • Typ publikacji Monografia
  • Termin wydania -
  • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 174

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl