Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze

Written by Jan Grad, Hanna Mamzer (red.)

Product Details

 • Price: 41.48 zł
  37.33 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): The culture of pleasure. Considerations in the field of cultural studies
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: Kulturoznawstwo nr 2
 • ISSN: 1733-9103
 • ISBN: 83-232-1503-0
 • Liczba stron: 208
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstract (en)

This volume is a continuation of an earlier project whose result was the book Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej [Carnivalisation. Ludic tendencies in contemporary culture]. In this book is presented an interdisciplinary view at an analysis of the problem, which becomes the hedonistic attitude and which is distinctly marked in the culture of our times. Ludic tendencies as a cultural phenomenon have very complex significance and meanings. They also seem to be closely connected with the attitudes directed to the search of pleasure, and also with orientation towards consumption characteristic of our civilisation. Is it why we are worried today about the state of our culture, in which we participate and alarmingly emphasise that its direction towards realisation of pleasure is so dangerous? We are convinced that the articles included in this book will surely make it easier to give answers to the questions posed.

Spis treści

 • Tytułem wstępu (Jan Grad, Hanna Mamzer)

 • Instead of an Introduction (Jan Grad, Hanna Mamzer)

 • Jan Grad
 • Przyjemność jako istota zabawy

 • Hanna Mamzer
 • Baranek na talerzu. Ponowoczesne meandry konsumpcji

 • Marian Golka
 • Przyjemność i zblazowanie

 • Patryk Skupniewicz
 • O przyjemnościach uprawiania szermierki

 • Agnieszka Gajewska
 • Przyjemność seksu w dyskursie feministycznym w Polsce

 • Maja Brzozowska
 • Przyjemności w Krainie Czarów

 • Dorota Mroczkowska
 • Szybkość i pośpiech jako źródła przyjemności

 • Jakub Isański
 • Autentyczność przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej

 • Ewa Kostołowska
 • Muzea w poszukiwaniu atrakcji

 • Grażyna Gajewska
 • O cierpieniu i przyjemności związanej z (re)produkowaniem przeszłości

 • Łukasz Dominiak
 • Przyjemność archeologicznego poznawania rzeczy minionych

 • Katarzyna Jasiewicz, Łukasz Olędzki
 • Od nostalgii do fascynacji - doświadczanie przeszłości

Contents

 • Instead of an Introduction (Jan Grad, Hanna Mamzer)

 • Jan Grad
 • Pleasure as a core of play

 • Hanna Mamzer
 • The lamb on the plate. Consumption's postmodern meanders

 • Marian Golka
 • Pleasure and being blase

 • Patryk Skupniewicz
 • Pleasures of fencing

 • Agnieszka Gajewska
 • Pleasure of sex of Polish feminist discourse

 • Maja Brzozowska
 • Pleasures in Wonderland

 • Dorota Mroczkowska
 • Speed and rush as sources of pleasure

 • Jakub Isański
 • Authenticity of pleasure. Authenticity of tourist souvernir

 • Ewa Kostołowska
 • Museums searching for attractions

 • Grażyna Gajewska
 • Suffering and enjoyment from the (re)production stories of the past

 • Łukasz Dominiak
 • Pleasure of past items - archaeological exploration

 • Katarzyna Jasiewicz, Łukasz Olędzki
 • From nostalgia to fascination - experiencing the past

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl