Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella

Written by Remigiusz T. Ciesielski

Product Details

 • Price: 45.36 zł
  40.82 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): Metamorphoses of Mask. Joseph Campbell's Conception
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Kulturoznawstwo nr 7
 • ISSN: 1733-9103
 • ISBN: 83-232-1645-2
 • Liczba stron: 276
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka jest wynikiem badań prowadzonych nad koncepcją przemiany maski powiązaną z treścią mitu, która została zaprezentowana w pracach amerykańskiego antropologa i badacza mitów J. Campbella. Część I nawiązuje do głównych koncepcji w tym zakresie, tj. do logiki metafizycznej I. Kanta, idei mitu religijnego A. Schopenhauera, a także rozumienia mitu w psychologii C.G. Junga. Część II książki zawiera opis czterech przestrzeni przekazu mitycznego: metafizycznej, kosmologicznej, socjologicznej oraz psychologicznej. Część III i IV prezentują konteksty, w jakich przebiega dyskurs maski. W ostatniej części autor zajmuje się problemem aktualizacji dyskursu maski, która zachodzi w relacji logos - mythos - psyche, oraz kluczową dla tego zagadnienia koncepcją monomitu.

Abstract (en)

This book presents J. Campbell's the four functions of myth. Traditional mythologies serve four functions, the first of which might be described as the reconciliation of consciousness with the preconditions of its own existence. The second, served by traditional mythologies - beyond this of redeeming human consciousness from its sense of guilt in life - is that formulating and rendering an image of the universe, a cosmological image in keeping with the science of the time and of such kind that, within its range, all things should be recognized as parts of a single great holy picture. The third function, then, has been ever that of validating and maintaining some specific social order, authorizing its moral code as a construct beyond criticism or human emendation. The fourth function is the psychological: that, namely, of shaping individuals to the aims and ideas of their various social groups, bearing them on from birth to death through the course of the human life.

Spis treści

 • Wstęp

 • ROZDZIAŁ I. Poszukując sensu. Inspiracje Campbellowskiej teorii mitu
  • 1. Biografia naukowa Josepha Campbella
  • 2. Koncepcja logiki metafizycznej I. Kanta
  • 3. A. Schopenhauera rozumienie mitu religijnego
  • 4. C.G. Junga psychologiczna rola mitu

 • ROZDZIAŁ II. Potęga mitu. Funkcje mitu według Josepha Campbella
  • 1. Metafizyczna funkcja mitu
  • 2. Kosmologiczna funkcja mitu
  • 3. Socjologiczna funkcja mitu
  • 4. Psychologiczna funkcja mitu

 • ROZDZIAŁ III. Świat maski
  • 1. Istota i forma maski
  • 2. Maska jako symbol
  • 3. Pojęcie pola symbolicznego
  • 4. Mit jako rozwinięty symbol w dyskursie maski

 • ROZDZIAŁ IV. Czytanie maski
  • 1. Maski Boga i bohatera
  • 2. Mitotwórcza funkcja podróży bohatera
  • 3. Metaforyzacja maski
  • 4. Metamorfozy masek bohatera

 • ROZDZIAŁ V. Mityczne teraz
  • 1. Metafizyczne i kosmologiczne odczytywanie Logosu
  • 2. Społeczne odczytanie mythosu
  • 3. Psyche - indywidualny dyskurs maski
  • 4. Psychologiczna koncepcja monomitu

 • Zakończenie

 • Bibliografia

 • The Four Functions of Mythology (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl