Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów

Written by Maria Jędrzejczak, Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus, Anna Kudra-Ostrowska, Krystian Ziemski
Rate this item
(0 votes)

Product Details

 • Price: 16.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: II poprawione i uzupełnione
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-3570-5
 • Liczba stron: 166
 • Liczba arkuszy wyd.: 7,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Opracowanie obejmuje materiały do zajęć konwersatoryjnych z legislacji administracyjnej. W pierwszej części omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące sporządzania projektów aktów podustawowych wraz z wykorzystaniem przykładów prawidłowej redakcji takich aktów i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. W drugiej części materiałów, służącej sprawdzeniu wiedzy, zamieszczono zestawy egzaminacyjne i odpowiedzi do zadań.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku administracja, uczestniczących w zajęciach z legislacji administracyjnej oraz studentów prawa i innych kierunków studiów, które obejmują kurs z zakresu tworzenia prawa, a także dla praktyków – pracowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się w codziennej pracy przygotowywaniem projektów aktów normatywnych.

W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” wchodzącej w życie 1 marca 2016 r.

 

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl