Cuiavia Christiana. U progu chrześcijaństwa i Kościoła na Kujawach w X-XII w.

Written by Marcin Danielewski
Rate this item
(0 votes)

Product Details

 • Price: 36.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): Cuiavia Christiana. On the threshold of Christianity and the Church in Kuyavia in the 10th-12th centuries
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: SERIA ARCHEOLOGIA NR 59
 • ISSN: 0554-8195
 • ISBN: 978-83-232-3572-9
 • Liczba stron: 304
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,00
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Rodzaj oprawy: miękka
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Książka dotyczy problematyki chrystianizacji władztwa Piastów w odniesieniu do obszaru peryferyjnego, jakim były Kujawy w X-XII w. Tempo chrystianizacji tej części domeny Piastów rozpatrywano poprzez analizę przemian zachodzących w obrządku pogrzebowym na przestrzeni X-XII wieku, genezę biskupstwa na Kujawach, problem najstarszych parafii, powstanie pierwszych kościołów i tempo rozwoju sieci kościelnej. Aby porównać tempo chrystianizacji, wiele z przedstawionych kwestii zestawiono z wynikami badań z terenu Wielkopolski – centrum władztwa Piastów, co ukazuje interesujący obraz Kujaw u progu chrześcijaństwa i Kościoła.

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl