Polonia coepit habere episcopum. The origin of the Poznań bishopric in the light of the latest research

Written by Józef Dobosz (redaktor), Tomasz Jurek (redaktor)
Rate this item
(0 votes)

Product Details

 • Price: 27.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 978-83-232-3557-6
 • Liczba stron: 152
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (en)

This volume contains 10 texts revolving around the establishment and the earliest operations of the Poznań bishopric including Christianisation of Mieszko I (966), the first ruler of Poland and summoning to the country Jordan (968), the first Polish bishop. The authors focus on analysing the sources, looking for the roots of the first Polish bishopric and the oldest sacral architecture, the origin and legal status of the first bishops as well as the contexts of archaeological research. The events have been presented against a broader comparative background encompassing not only the early Church and its development but also the vast context of political history of that time.

Abstrakt (pl)

Tom zawiera dziesięć tekstów koncentrujących się wokół założenia i najwcześniejszych lat funkcjonowania biskupstwa poznańskiego, a więc dotyczy chrztu pierwszego polskiego władcy Mieszka I (966) oraz sprowadzenia do jego kraju pierwszego biskupa – Jordana (968). Poszczególni autorzy skupiają się na analizie źródeł, poszukiwaniu korzeni pierwszego polskiego biskupstwa oraz najstarszej polskiej architektury sakralnej, pochodzeniu i statusie prawnym pierwszych biskupów czy kontekstach badań archeologicznych. Wydarzenia te ukazane są na szerszym tle porównawczym, obejmującym nie tylko wczesny Kościół i jego historię, ale również szeroki krąg historii politycznej epoki.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl