Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej

Written by Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.)
Rate this item
(0 votes)

Product Details

 • Price: 28.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en):
 • Typ publikacji:
 • Rok wydania:
 • Wydanie:
 • Seria:
 • ISSN:
 • ISBN:
 • Liczba stron:
 • Liczba arkuszy wyd.:
 • Format [cm]:
 • Rodzaj oprawy:
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Tom zawiera teksty doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych i stanowi znakomitą egzemplifikację możliwości, jakie pedagogika daje młodym naukowcom, ale też ich ogromnego potencjału w zakresie przyczyniania się do jej rozwoju. Prezentowane artykuły zarówno swoją problematyką, jak i poziomem merytorycznym jak najlepiej świadczą o kompetencjach i „naukowej inwencji” młodych badaczy edukacji. Są zróżnicowane w swojej całości, ale dają także obraz pewnej intelektualnej wspólnoty, którą cechują jasno zdefiniowane cechy kognitywne i społeczne. Oto mamy tom z tekstami młodych intelektualistów, często debiutujących, o szerokich horyzontach, egzemplifikujących w swoich tekstach własne zainteresowania i orientacje teoretyczno-badawcze.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl