Dyskurs intelektualny ponad i pomiędzy

Written by Monika Grzelka
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • Tytuł (en): Intellectual discourse. Over and in-between
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 217
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 978-83-232-3545-3
 • Liczba stron: 364
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,50
 • Format [cm]: 15,0 x 22,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa + lakier UV
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Dyskurs intelektualny to fenomen komunikacyjny, zjawisko balansujące na granicy różnych przestrzeni humanistycznych, a paradoksalnie niemal nieobecne w badaniach lingwistycznych. Autorka zdecydowała się wypełnić tę lukę, wzbogacając instrumentarium analityczne o perspektywy socjologiczne, antropologiczne, filozoficzne czy kulturowe. Powstało studium wielopłaszczyznowe, przedstawiające dyskurs intelektualny w trzech odsłonach: pierwsza obejmuje przemiany stylistyczne, komunikacyjne, genologiczne etc., druga prezentuje złożoną charakterystykę instancji nadawczych (elity, autorytety, intelektualiści, inteligencja, publiczni doradcy etc.), z jednej strony usytuowanych bardzo blisko siebie, z drugiej wydzielonych ze względu na odległe i nierzadko bardzo różne przesłanki. Trzecia odsłona to wskazanie właściwości przekazów stanowiących reprezentację dyskursu intelektualnego. Autorka ustaliła, że ważnymi aspektami przekazów dyskursu intelektualnego są dialogowość, autotematyczność oraz senilizm wraz z towarzyszącymi im mechanizmami intelektualizacji. Wynikają one ze specyficznych relacji nadawczo-odbiorczych i realizują model ekskluzywizmu nadawców. Punkt ciężkości w rozważaniach przesunął się zatem na to, dlaczego dyskurs intelektualny jawi się jako ten typ komunikacji, który sam siebie sytuuje wyraźnie „ponad” (jako nieprzeciętny, wyjątkowy, trudny, niezrozumiały), a jednocześnie jest tak bardzo „pomiędzy” jako jeden z wielu dyskursów.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl