Delineation of linguopersonology and linguoaxiology

Written by Tetyana Kosmeda, Anatolij Zahnitko, Zhanna Krasnobaieva-Chorna
Rate this item
(0 votes)

Product Details

 • Price: 22.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-3536-1
 • Liczba stron: 254
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,25
 • Format [cm]: 15,5 x 22,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (en)

The monograph submitted is the first work of the Ukrainian and Polish linguistics which presents aspects of the new linguistics — linguopersonology and elucidates constitutional principles of the theory of linguopersonology and methodological postulates of ego-text and axiophraseme pragmatics. The studying of linguopersonology is promising as it meets social demands and is oriented on the correlation of personality and corporative group, communicative community, enabling not only the statement of existing regularities of the realization of language personality, but also the creation of the technology of protection and self-defence of personality from various informational influences, language and communicative aggression and so on.

The monograph is intended for a wide range of linguists, including linguoculturists, specialists in psycho- and ethnolinguistics.

Abstrakt (pl)

Monografia jest pierwszym opracowaniem na gruncie językoznawstwa ukraińskiego i polskiego, w którym została zaprezentowana problematyka lingwopersonologii wraz z określeniem podstaw lingwistyki ego-tekstu i pragmatyki aksjologii frazeologicznej. Badanie lingwopersonologii odpowiada potrzebom społecznym i socjalnym oraz jest ukierunkowane na korelację osobowości i grupy korporacyjnej, społeczności komunikacyjnej, umożliwia również określenie istniejących zasad realizacji osobowości językowej oraz jej obrony przed różnymi oddziaływaniami informacyjnymi, agresją językową i komunikatywną.

Monografia przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników, w szczególności językoznawców i specjalistów z zakresu psycho- i etnolingwistyki.

 

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl